ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 26/10/2015 ΘΕΜΑ 8: «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Ενδιαφέρον είναι ότι από την εισήγηση του παρόντος, πληροφορηθήκαμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, δεν συμμετείχε στην διαβούλευση για τον σχεδιασμό που την αφορούσε , για   τα επόμενα χρόνια!!! Επίσης η εισήγηση μας πληροφορεί   ότι η Δ. Ε. Αράχωβας βρίσκεται στον Ν. Φωκίδας ( σελ. 3 ).  Οι Δελφοί , το Γαλαξίδι και Ιτέα δεν ανήκουν στα ημιαστικά – ή τουριστικά κέντρα προτεραιότητας ( σελ. 9 ). Στις παρατηρήσεις επί του Β1 σταδίου της µελέτης , διαβάζουμε  διάφορα  ευτράπελα να αναφέρονται για να ληφθούν υπόψη….. , όπως: «……σε σύνδεση µε το χιονοδρομικό του Παρνασσού καθώς και το δίκτυο παραθαλάσσιων οικισµών Φωκίδας από Γαλαξίδι……» Να απουσιάζει η Ιτέα και  οι Δελφοί, όμοροι δήμοι στον Παρνασσό και αναπτυγμένοι τουριστικά ( σελ. 12 ). «Στις σελ. 96-97: Στις ειδικές αρχές διαχείρισης περιοχών προστασίας της Φύσης (NATURA 2000 &KAZ) να προστεθεί άλλη µία κατηγορία, αυτή της «Παραγωγικής Ανάπτυξης Εντός Περιοχής» και να αναλυθεί η διαχείριση της παραγωγής βωξίτη, ιχθυοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας κτλ. » ( σελ. 12 ). Να απουσιάζει η Ι.Μ.Προφήτου Ηλία ( σελ.20 ).

Για το λόγο αυτό , κάνουμε πάλι αναφορά σε παρατηρήσεις – προτάσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, όσο αφορά τα τεύχη: Τοπίο, Πρόταση, ΣΜΠΕ και Χάρτες της Μελέτης του Β1 σταδίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Ο ελαιώνας της Άμφισσας

  Ο ελαιώνας της Άμφισσας,  δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθεί και να αποδώσει τα μέγιστα σε παραγωγή και σε ποιότητα, αν ταυτοχρόνως προορίζεται ως μεταλλευτική περιοχή. Συνεπώς στις προτάσεις μας θα πρέπει να ζητάμε να αφαιρεθούν από τους χάρτες  της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αυτές οι περιοχές, αλλά και όσες άλλες είναι σημαντικές για την αγροτική παραγωγή. Εφόσον όλοι και όλες αναγνωρίζουμε ότι η Μεταλλεία δεν μπορεί να είναι η κύρια δραστηριότητα στον Δήμο Δελφών, αυτό οφείλουμε να ζητήσουμε να αποτυπωθεί και στους συνοδούς χάρτες, αλλά και στο χωροταξικό της Βιομηχανίας. Επίσης να γίνει αναφορά στην μεταποίηση της ελιάς, μία δραστηριότητα που παρέχει θέσεις εργασίας και συμβάλει στην εθνική οικονομία με τις εξαγωγές των προϊόντων της ελιάς.

 • Η αντιμετώπιση των παράλιων ολόκληρου του Κορινθιακού θα έπρεπε να αποτελεί βασικό στόχο και να μην αντιμετωπίζονται σημειακά και αποσπασματικά
 • Οι Ακτές της Φωκίδας, δεν δύναται να παραμείνουν με τις υπάρχουσες και προτεινόμενες  από τους χάρτες,  παραγωγικές δραστηριότητες ως έχουν, διότι:
 • από την Ναύπακτο έως και την περιοχή Λαρνάκι της Ιτέας ανήκουν στην Natura 2000,
 • οι παραλιακές πόλεις Ιτέας και Γαλαξειδίου είναι  Τουριστικές επίσημα από το 1975
 • η Ερατεινή είναι επίσης θέρετρο τουριστικό, με καταλύματα οργανωμένα και κατοικίες παραθεριστικές, από δεκαετίες,
 • τα παράλια της Δωρίδας  διαθέτουν αρχαιολογικούς χώρους σημαντικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Συνεπώς οι υφιστάμενες δραστηριότητες  δεν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, γιατί διαταράσσουν την Τουριστικότητα των παραπάνω περιοχών, που αποτελεί  οικονομικό πόρο τόσο για την τοπική , όσο και για την εθνική οικονομία.

 • Το Λαρνάκι Ιτέας δε μπορεί να χωροθετείται ως βιομηχανική περιοχή διότι : 
 • Είναι μέσα στην Β΄ Ζώνη  του  Δελφικού  ΤοπίουΕίναι μέσα στο τοπίο UNESCO των Δελφών , Παγκόσμιο Τοπίο
 • Είναι μέσα στην Natura 2000 ( spa )
 • Το Λαρνάκι ήταν σημαντικός Υδροβιότοπος και από τους σπουδαιότερους τόπους αναπαραγωγής της πανίδας του Κορινθιακού κόλπου.
 • Η Ιτέα είναι χαρακτηρισμένη τουριστική πόλη από το 1975 με Π.Δ. καθώς και από πλήθος αποφάσεων των Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ιτέας, αλλά και με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ. Ενότητας Ιτέας (2004 και το 2015 ). Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να πλήγεται η Τουριστικότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης από την εν λόγω εγκατάσταση που και κατά την ομολογία των μελετητών την υποβαθμίζει.
 • Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργεί ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, ηχορύπανση και οπτική όχληση, όπως επίσης αναφέρουν σαφώς οι ίδιοι οι μελετητές: σελίδα 35 (Υδάτινοι πόροι, θαλάσσιο περιβάλλον, ακτές), σελίδα 36 (Τοπίο), σελίδα 316 (Υδάτινοι πόροι, θαλάσσιο περιβάλλον, ακτές), σελίδα 326 (Τοπίο)

 

 

 • Όσο για τις προτεινόμενες υδατοκαλλιέργειες  , χρήζει αλλαγή των χαρτών, αλλά και του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών, διότι δεν γίνεται Τα Τριζόνια να είναι παραδοσιακός  και τουριστικός οικισμός και ταυτοχρόνως να  περικλείεται από υδατοκαλλιέργειες. Το ίδιο και για την Ερατεινή και το Γαλαξείδι.  Όσο και για την Δεσφίνα, να μην γίνει καμιά επέκταση των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών, διότι στην περιοχή βρίσκεται οικισμός 100 παραθεριστικών κατοικιών.

 

 • Εμβληματικές δράσεις Πολιτιστικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Να προστεθεί  στις εμβληματικές δράσεις Πολιτιστικού και Θρησκευτικού  ενδιαφέροντος,   με κέντρο αναφοράς , την Μονή του Προφήτη Ηλία, η Μονή Ι.Προδρόμου Δεσφίνας και πολλές μονές  της Δημ. Εν. Δεσφίνας, Μονή του Προφήτη Ηλία  στο Χρισσό, Μονή Αγ. Παρασκευής και Αγ.Νικολάου στο Γαλαξίδι με την Μονή Βαρνάκοβας.

 • Στο τεύχος 1- Πρόταση και στη ΣΜΠΕ έχει αναλυθεί διεξοδικά ο τρόπος αντιμετώπισης από την πίεση που δέχεται ο νομός από την εξόρυξη και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Στο τεύχος 2-Τοπίο, στους κινδύνους της περιοχής απουσιάζει εντελώς η προστασία και αποκατάσταση του νομού από την παραγωγή του βωξίτη και την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Γενικά η πρόταση δε συνάδει απόλυτα με το τοπίο.

Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μόνο μέσα στο Τεύχος 2 – ΤΟΠΙΟ, αναφέρονται διεξοδικά οι πιέσεις που δέχεται η περιοχή μας από τις εξορύξεις,  τις υδατοκαλλιέργειες και της ΑΠΕ. Επίσης γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων και στην προστασία της όλης περιοχής. Ενδεικτικά, σελ.28, σελ. 29, σελ. 30, σελ. 31, σελ. 32, σελ. 74 κλπ.

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο Τεύχος 1-Πρόταση Φεβρουάριος 2014

Σελ. 156: Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ να προστεθεί της Άμφισσας, το Ορεινό παραλιακό μέτωπο, και η Δεσφίνα. Να Αφαιρεθεί. Καμία επέκταση των ΑΠΕ

Σελ. 187: Στην ανάπτυξη του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού να προστεθεί η Άμφισσα, η Δεσφίνα και οι Δελφοί. Να προστεθεί η Μονή του Προφήτη Ηλία στο Χρισσό.

Σελ. 192: Να προστεθεί τα Περιφερειακά Πάρκα Φωκίδας (Παρνασσού). Να προστεθεί και Γκιώνας Να γίνει αλλαγή των προτεινόμενων Χαρτών χωροθέτησης των ΑΠΕ ,  των Υδατοκαλλιεργειών και της Μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης να προστεθούν τόποι για την Κτηνοτροφία, που απουσιάζουν από τους χάρτες, αν και όπως έχουμε καταθέσει σε άλλο μας κείμενο, η Κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στον Δελφών και στο Ν. Φωκίδας. Να δηλωθούν στις αναπτυσσόμενες τουριστικά η Ιτέα και για Θρησκευτικό Τουρισμό, η Δεσφίνα, Γαλαξείδι και το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, που ανήκει στην Δ. Εν. Δελφών.

 

Στο Τεύχος 2-Τοπίο Φεβρουάριος 2014

Σελ. 29: Στην Τοπική ενότητα 10, στους σημαντικότερους οικισμούς μετά την Άμφισσα να προστεθεί και η Ιτέα. Στην τοπική ενότητα εκεί που αναφέρονται οι παραδοσιακοί οικισμοί της Αράχωβας  ( να αφαιρεθεί η αναφορά , γιατί η Αράχωβα βρίσκεται στην Βοιωτία ) και του Χρισσού να προστεθεί και ο παραδοσιακός οικισμός τον Δελφών. Να προστεθεί στους παραδοσιακούς οικισμούς, ο οικισμός της Βάργιανης.

Σελ. 59: Στον όρμο της Αντίκυρας, να προστεθεί και οικισμός της Δεσφίνας. Προφανώς οι συντάκτες δεν γνωρίζουν ότι η Δεσφίνα ανήκει στην Φωκίδα και η Αντίκυρα με τον όρμο της, στην Βοιωτία. Επίσης θα αγνοούν ότι η Δεσφίνα είναι ορεινή πόλη και όχι παράκτια, για να έχει και όρμο.

– Βαρδουσίων.

Σελ. 199, Σελ. 200 Να προστεθεί η Ιτέα και το Γαλαξίδι , στις αναπτυσσόμενες τουριστικά, όπως άλλωστε αναφέρονται στην ίδια Μελέτη στον χάρτη Β. 1.1. Γ5-1

Χάρτες: Β. 1-4,  Β. 1-5,  Β. 1-6, Β. 1-7,  Β1-8, Β. 1-9, Β. 1.1. Γ5-1 , κλπ.

Σελ. 73: Στην αποκατάσταση του τοπίου να προστεθεί ο αυστηρός έλεγχος από την εξόρυξη του Βωξίτη και των ιχθυοκαλλιεργειών και να καταγραφούν οι δράσεις που έχουν αναφερθεί στην πρόταση του Β1 για αυτά. ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην  Σελ. 74: Να παραμείνει ως έχει η πρόταση των μελετητών για την Ιτέα, για τήρηση του Δελφικού Τοπίου και όλων των ζωνών προστασίας της περιοχής.

Σελ. 76: Στην αποκατάσταση του τοπίου να προστεθεί ο αυστηρός έλεγχος από τη δράση των ιχθυοκαλλιεργειών. . . ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην Σελ. 77 : Να προστεθούν οι πιέσεις από ΑΠΕ και Υδατοκαλλιέργειες.

Σελ. 79: να καταγραφούν διορθωμένες οι διαδρομές όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. . ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην Σελ. 80 : Να προστεθούν και άλλες πολιτιστικές διαδρομές, όπως αυτή με επίκεντρο την Μονή του Προφήτη Ηλία στο Χρισσό .

 

Στο Τεύχος ΣΜΠΕ Φεβρουάριος 2014

Σελ. 8  Να προστεθεί και ο Τουρισμός στην Ανάπτυξη

Σελ. 13 Δ. ‘’ Βιοποικιλότητα ‘’ .

ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ: Να ενταχθούν στον  Εθνικό Δρυμό Οίτης οι ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων και της Γκιώνας ώστε να εκπονηθεί κοινό σχέδιο διαχείρισης.  

Σελ.13 Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Να προστεθεί η απομάκρυνση από το παραλιακό μέτωπο του Κορινθιακού κόλπου κάθε βιομηχανικής- μεταλλευτικής δραστηριότητας (όπως η εναπόθεση και επεξεργασία μεταλλεύματος) που ρυπαίνουν τόσο τη στεριά και τον αέρα, όσο και τη θάλασσα.

Σελ. 13-14  ( Α) Θρησκευτικοί χώροι & μνημεία:

Να προστεθεί Ι.Μ. Προφήτη Ηλία ( Χρισσό – Φωκίδας ), ο Ι.Ν.Αγ.Νικολάου, η Ι.Ν.Αγ. Παρασκευής  και ο Ι.Ν.Σωτήρος ( Βυζαντινό Μνημείο ) στο Γαλαξίδι, την Ι.Μονή Ι.Προδρόμου Δεσφίνας και πολλές Μονές  της Δημ. Εν. Δεσφίνας  και την Ι.Μ.Βαρνάκοβας.

Σελ. 14 ( Β) Παραδοσιακοί Οικισμοί:  Να προστεθεί η «Βάργιανη »

Η Βάργιανη, βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς, στο Δήμο Δελφών.

Σελ. 14  Στο  ( Γ ) Να προστεθεί ο  ‘’Κόλπος Ιτέας (Δελφικό Τοπίο & Τοπίο ΟΥΝΕΣΚΟ) – Ακτές Φωκίδας’’

Σελ. 15 Να αφαιρεθεί από

Θ. ‘’τους Ορεινούς όγκους’’ Από Το 2. , « Ν. Πίνδος -Το Σύμπλεγμα Οίτη-……..κατ’ εξοχήν εξορυκτική δραστηριότητα » γιατί έχει ήδη υποβαθμιστεί σε μεγάλη έκταση από την εξορυκτική δραστηριότητα και σε βαθμό μη αναστρέψιμο.

Παρνασσός- Ελικώνας – Καλλίδρομο ‘’ χαρακτηριστεί  ως περιοχή αστικής αναψυχής όπως το 3 της ίδιας ενότητας Θ, που αφορά το σύμπλεγμα ‘’

Αρνητικό να  προορίζονται  για εξορυκτικές δραστηριότητες οι άνω  περιοχές , διότι όπως και οι μελετητές αναφέρουν στην παρούσα ΣΜΠΕ, στις σελ. 229, 231, 233, 234, 236, 239, 241 , οι περιοχές της Οίτης, Γκιώνας και Βαρδουσίων βρίσκονται μέσα σε πολλά καθεστώτα προστασίας και όχι μόνο στην Natura 2000. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περιοχές αυτές είναι σπάνιοι σε βιοποικιλότητα τόποι. Η πανίδα και χλωρίδα τους είναι τόσο σημαντικές, για αυτό και προστατεύονται από πολλά και επικαλυπτόμενα καθεστώτα προστασίας. Όσο για την  Natura 2000, η νομοθεσία του 2012, μας λέει ότι μπορεί να γίνει εξόρυξη==. Τουναντίον, στις υποχρεώσεις μας ως χώρα είναι  η προστασία τηςNatura 2000 , με φορείς διαχείρισης. Επίσης εδώ να αναφέρουμε , ότι οι φορείς διαχείρισης τόσο των Εθνικών δρυμών , όσο και της Natura 2000 και λοιπών καθεστώτων προστασίας , μπορούν μαζί με την προστασία να παρέχουν και οικονομικούς πόρους για την τοπική κοινωνία. Παραδείγματα στον Ελλαδικό Χώρο είναι πολλά, όπως του φορέα του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς με πολλά έσοδα από τα εισιτήρια. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων που βρίσκεται σε εξέλιξη το ΣΧΟΟΑΠ, δεν επιθυμούν άλλες εξορύξεις και γεωτρύπανα στο ήδη καταστραμμένο όρος  της Γκιώνας. Για την Γκιώνα και τα Βαρδούσια δεν επιθυμούν εξορύξεις , αλλά Οίκο-Τουρισμό.

Σελ. 16 Οι Ακτές της Φωκίδας

Δεν δύναται να παραμείνουν με τις υπάρχουσες παραγωγικές δραστηριότητες ως έχουν διότι:

 • από την Ναύπακτο έως και την περιοχή Λαρνάκι της Ιτέας ανήκουν στην Natura2000,
 • οι παραλιακές πόλεις Ιτέας και Γαλαξιδίου είναι  Τουριστικές και η Ερατεινή είναι επίσης θέρετρο τουριστικό με καταλύματα οργανωμένα και κατοικίες παραθεριστικές από δεκαετίες,
 • τα παράλια της Δωρίδας  διαθέτουν αρχαιολογικούς χώρους σημαντικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Συνεπώς οι υφιστάμενες δραστηριότητες  δεν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, αλλά λαβαίνοντας υπόψη  τα παραπάνω να υποχρεωθούν να τηρήσουν τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ του κράτους μας και να μην ΟΧΛΟΥΝ την Τουριστικότητα των παραπάνω περιοχών, που αποτελεί  οικονομικό πόρο τόσο για την τοπική , όσο και για την εθνική οικονομία.

Η βιομηχανική περιοχή στο Λαρνάκι  της  Ιτέας  οφείλει να μην μείνει  ως έχει, δηλαδή δε μπορεί η υπάρχουσα δραστηριότητα  να διατηρηθεί , διότι :

 • Είναι μέσα στην Β΄ Ζώνη  του  Δελφικού  Τοπίου
 • Είναι μέσα στο τοπίο UNESCO Των Δελφών , Παγκόσμιο Τοπίο
 • Είναι μέσα στην Natura 2000 ( spa )
 • Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει μέσα στην  Β΄ Ζώνη  του  Δελφικού  Τοπίου  Βιομηχανική δραστηριότητα, παρά μόνο  « χαμηλής όχλησης δραστηριότητες επιτρέπονται ». Επίσης μέσα στο   Παγκόσμιο Τοπίο UNESCO Των Δελφών επίσης δεν επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες.

Στο  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 )Στηνσελ.1699 αναφέρει : <<(β) Παράκτιος χώρος: Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Η κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που χαρακτηρίζονται από το χωροταξικό σχεδιασμό ως προτεραιότητας για τον τουρισμό ή τον παραθερισμό.>> Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ, Κεφ. Δ’ άρθρο 8, σελ. 1706, αναφέρει: <<δ) Στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση των προβλεπόμενων στο άρθρο 5 παρ.3. ε) Σε ζώνες που από το Ε.Π. Τουρισμού χαρακτηρίζονται ως τουριστικής προτεραιότητας και μάλιστα ως ανεπτυγμένες τουριστικά πρέπει να αποθαρρύνεται η διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση τους είναι κατά κανόνα δυνατή σε τμήματα τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Η συνύπαρξη της παραδοσιακής βιοτεχνίας − χειροτεχνίας καθώς και μονάδων τυποποίησης τοπικών προϊόντων ονομασίας προέλευσης με τον τουρισμό κρίνεται επιθυμητή. στ) Στις περιαστικές ζώνες πρέπει να αποθαρρύνεται διάσπαρτη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης.>>

 

Σελ. 17 Λιμενικές υποδομές κλπ:

Να δηλωθεί ο λιμένας Ιτέας ως Τουριστικός γενικά και όχι μόνο ως Λιμένας -Πύλης κρουαζιέρας Διεθνούς Εμβέλειας, άλλωστε στη σελ.71 της πρότασης όσο και στην ΣΜΠΕ σελ. 188 και σελ 198 αναφέρεται το λιμάνι της Ιτέας ως Τουριστικό.

Επίσης  η πρόταση αυτή να προστεθεί στους χάρτες του  Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού ( ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ) που αφορούν τους Τουριστικούς Λιμένες.

Σελ. 19 Ο. Εξορυκτική Βιομηχανική Δραστηριότητα ΟΠΥ

Διαφωνούμε κάθετα να μην προωθηθούν νέες χρήσεις γης στο Δ. Δελφών και σ το Ν. Φωκίδας. Είμαστε Αρνητικοί στο να είναι η Μεταλλεία  η Κύρια Δραστηριότητα.

Η εξάρτηση της οικονομίας του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας από την μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ μικρή. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η δραστηριότητα της μεταλλείας στο σύνολό της (εξόρυξη-) αφορούσε μεγάλο μέρος της ζήτησης εργασίας πριν 30 και πλέον χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια αφορά το πολύ το 2% με έντονες τάσεις μείωσης για το μέλλον, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα η κύρια δραστηριότητα του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Να αρθεί ο υπάρχων μεταλλευτικός κώδικας ο οποίος συντάχθηκε δεκαετίες πριν, σε άλλη κοινωνική πραγματικότητα και υπό την ισχύ άλλων νομοθεσιών.
 2. Να μην είναι η μεταλλεία κυρίαρχη δραστηριότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης. Οφείλει να είναι ισότιμη με τις άλλες.
 1. Να γίνει χωροθέτηση της μεταλλείας εκεί όπου δε θα καταστρέφουν :

α. δάση και δασικές εκτάσεις,

β. τη γεωργία και ειδικότερα τον ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου και προστατεύεται από την UNESCO και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο δάσος ελιάς στη Μεσόγειο.

γ. την κτηνοτροφία

δ. τον τουρισμό

ε. την αισθητική του Τοπίου και δεν θα προκαλούν οπτική όχληση μείνει γιατί όπως τίθεται έρχεται σε αντίθεση με κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, όσο και με τα καθεστώτα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που ως σκοπό έχουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας.

 1. Στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 ) , σελ. 1734,  <<Νομός Φωκίδος Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Χαμηλή προς μέση (1). Κλαδικές προτεραιότητες: Δεν υπάρχει σαφής φυσιογνωμία, πλην της ειδίκευσης στον κλάδο 27 (παραγωγή βασικών μετάλλων) σε συνάρτηση της πολύ υψηλής παρουσίας στον κλάδο 13 (μεταλλούχα μεταλλεύματα) της εξόρυξης (βωξίτης). >>

Να συμπληρωθεί ότι εδώ και χρόνια Υπάρχει Σαφής Φυσιογνωμία, που αγνοείται. Η παρούσα ΣΜΠΕ είναι θετικό που το αναγνωρίζει ( Σελ. 13, 14, 15, 32, 37, 77, 89, 90, 329, 330, 343, 350 )  Η ΦΩΚΊΔΑ είχε Τουρισμό, δεκαετίες πριν, όταν ο τουρισμός ήταν άγνωστη λέξη για την υπόλοιπη Ελλάδα.   Όλος ο κόσμος γνωρίζει τους Δελφούς και εμείς τείνουμε να το ξεχάσουμε. Δεν είναι τυχαίο τα δύο μεγάλα καθεστώτα της περιοχής των Δελφών. Το Δελφικό Τοπίο και το Τοπίο UNESCO ΤΩΝ Δελφών.  Η Περιοχή είναι Αναπτυγμένη  και Αναπτυσσόμενη Τουριστικά και προς τιμή των Μελετητών της παρούσης ΣΜΠΕ, δεν αγνοήθηκε.

Επίσης γενιές ανθρώπων έθρεψε, σπούδασε και «Ζει» Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ!!! Σήμερα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία του Δ. Δελφών, προσφέροντας θέσεις εργασίας περισσότερες και από αυτές του κλάδου της εξόρυξης βωξίτη. Η μεταποίηση της ελιάς, προσφέρει θέσεις εργασίας και κάνει εξαγωγές των προϊόντων!!!

Η παραγωγικότητα του ελαιώνα αναδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε ενέχυρο για το δανεισμό του Ελληνικού κράτους το 1824.

Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου, είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός, προστατεύεται από ειδικές διατάξεις και η καλλιέργειά του γίνεται με μέσα που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή του φυσιογνωμία.

Θεωρείται ο αρχαιότερος ελαιώνας της Ελλάδας και ο αρχαιότερος οργανωμένος. Τοποθετείται στην εποχή του Παυσανία. Τα πρώτα ελαιόδεντρά του φυτεύτηκαν από τους Πελασγούς και η καλλιέργειά τους συνεχίστηκε από τους Αιολείς. Επί ενετοκρατίας (1240) η καλλιέργειά του εντατικοποιήθηκε. Το 1824 δόθηκε ως ενέχυρο στην Αγγλία για το δάνειο που λάβαμε.

Είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος στη χώρα μας. Από τους Δελφούς μέχρι την Κίρρα και από τον Ελαιώνα μέχρι την Ερατεινή περίπου 1.200.000 ρίζες ελιάς δίνουν ένα από τα ομορφότερα δείγματα της ελληνικής φύσης. Έχει χαρακτηριστεί από τον καθηγητή του Τομέα Οικολογίας του ΑΠΘ κο Ν. Μάργαρη ως το μεγαλύτερο μεσογειακό δάσος ελιάς.

Εντάσσεται στη Σύμβαση για την Προστασία του Τοπίου ως μέρος του Δελφικού Τοπίου και μνημείο της UNESCO.

Αποτελεί ταυτόχρονα μέρος ενός δεύτερου μνημείου της UNESCO του «δρόμου της ελιάς» που είναι το δεύτερο αναγνωρισμένο παγκόσμιο μονοπάτι μετά το «δρόμο του μεταξιού»

Έχει αυτοτελή πολιτιστική οντότητα ως ζωντανό ανθρώπινο έργο-καλλιέργεια.

Επιπλέον η Κτηνοτροφία, η Μελισσοκομεία ( 187 μελισσοκόμοι/ Με 17.500 κυψέλες ) και η Αλιεία, μιας και η Φωκίδα είναι παραθαλάσσιος νομός, με  Παράδοση σε Αλιείς και  Ναυτικούς ( Γαλαξίδι με Καπεταναίους και Καραβοκύρηδες ) ήταν και  είναι σημαντικές Δραστηριότητες και απασχολούν πολλούς ανθρώπους.

Ο συνδυασμός των προϊόντων του ελαιώνα με το χαρακτηρισμό του ως «Παραδοσιακός» και όντας ταυτόχρονα μέρος του Δελφικού Τοπίου-μνημείου της UNESCO, στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης Αγροτική παραγωγή –ποιοτικός τουρισμός, μπορεί να πολλαπλασιάσει τις θέσεις εργασίας και την οικονομική του απόδοση, καθιστώντας αυτόν κορυφαίο παραγωγικό κλάδο παράλληλα με τον τουρισμό.

 

Σελ. 23 1.5.7Ατμόσφαιρα – Θόρυβος:

Στη Βιομηχανική Ατμοσφαιρική ρύπανση να προστεθεί και η Περιοχή Λαρνάκι Ιτέας με προβλήματα: ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θαλάσσιας ρύπανσης και ηχορύπανσης.

Σελ. 35 Γκιώνα 

Στο  Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009 )Στο Κεφάλαιο Δ’ Άρθρο 8, σελ. 1706 αναφέρει : <<(γ) Σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ η εγκατάστασή τους είναι δυνατή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων στους οικοτόπους προτεραιότητας, στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986 καθώς επίσης και στους πυρήνες εθνικών δρυμών, στα διατηρητέα μνημεία της φύσης, στα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α. ή ενός νησιού χαρακτηρίζεται τοιουτοτρόπως και στα αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη περίπτωση. >> Βάση όλων αυτών δεν δύναται Η Γκιώνα για εξορύξεις, διότι βρίσκεται μέσα σε πολλαπλά καθεστώτα προστασίας.

 

Σελ. 35 Υδάτινοι Πόροι κλπ &σελ. 36 Τοπίο Είμαστε πλήρως αντίθετοι

Οι εγκαταστάσεις της Ιτέας τελούν υπό καθεστώς νομικής αμφισβήτησης, λόγο προσφυγών στο ΣτΕ  των κατοίκων, κατά της πρόσφατης ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί εντός του Δελφικού Τοπίου σε χρόνο μετά την κήρυξή του Τοπίου ως προστατευόμενης περιοχής .Καταλαμβάνουν παραλιακό μέτωπο 3ων χιλιομέτρων και εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού στο ίδιο μήκος, ορατό από την Ιτέα και από την από θαλάσσης πρόσβαση στο λιμάνι της Ιτέας-Δελφών. Είναι επίσης ορατές κατά μήκος 8χιλιομέτρων οδικής μετακίνησης από το Γαλαξίδι προς τους Δελφούς και υποβαθμίζουν συνολικά (αναπτυξιακά, οικονομικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά) την ευρύτερη περιοχή των Δελφών και του Κρισσαίου κόλπου. Το γεγονός έχει καταγραφεί έντονα και σε πλήθος διεθνών τουριστικών οδηγών, με τις ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στην τουριστικότητα της περιοχής.

Οι οικονομικές απώλειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από την απαξίωση του Δελφικού Τουρισμού, εξαιτίας της παρουσίας τους, είναι πολλαπλάσιο από το συνολικό όφελος από τη βωξιτική δραστηριότητα.

Να γίνει  Αυστηρή εφαρμογή ρυθμίσεων Ζωνών Προστασίας Δελφικού Τοπίου , όπως ορθά αναφέρουν οι Μελετητές της  Παρούσης μελέτης ΣΜΠΕ και στο ΤΟΠΙΟ ( σελ. 29, σελ. 30, σελ. 31, σελ 76 ).

Για το λόγο αυτό ζητάμε να μην μείνει ως έχει η παραθαλάσσια περιοχή της Ιτέας – το  ΛΑΡΝΑΚΙ, όπου γίνεται η απόθεση, ο εμπλουτισμός , η επεξεργασία και  η μεταφορά του βωξίτη. Στο Δελφικό  τοπίο, επιτρέπονται  ,μόνο δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες , όπως αυτές περιγράφονται στην ΣΜΠΕ , δηλαδή στην παρούσα μελέτη, αλλά και από την ΜΠΕ αυτών των εγκαταστάσεων, προκύπτει ότι οι δραστηριότητες είναι βιομηχανικές και είναι υψηλής όχλησης. Να απομακρυνθούν  από το θαλάσσιο μέτωπο της Ιτέας, οι  εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και επεξεργασίας του βωξίτη, διότι παράγουν  βιομηχανικά απόβλητα και διαταράσσουν  την βιοποικιλότητα της περιοχής. Η περιοχή αυτή της Ιτέας , το ΛΑΡΝΑΚΙ, είναι μέσα στην ζώνη προστασίας NATURA 2000  ( SPA ) και  υπήρξε πολύ σημαντικός χώρος αναπαραγωγής ψαριών , ο οποίος καταστράφηκε όταν μπαζώθηκε το 1972. Τα απόβλητα της όλης δραστηριότητας, περνούν στην θάλασσα της περιοχής αυτής. Επιπλέον,  έχουμε και παραγωγή σκόνης στον αέρα, η οποία στην συνέχεια επικάθεται στο έδαφος και ως ίζημα στην θάλασσα.

 

Σελ. 35 Έδαφος, Φυσικοί πόροι, Κάλυψη/ Χρήσεις γης  και Σελ. 36 Υλικά περιουσιακά στοιχεία , οικονομία

Η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Δελφών  9/9/2015  για το θέμα της μεταλλείας , των ΑΠΕ και των υδατοκαλλιεργειών στο νομό μας και ιδιαιτέρως στο Δήμο Δελφών, είναι διαφορετική από αυτή των μελετητών. Όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, η μεταλλεία , οι ΑΠΕ και οι υδατοκαλλιέργειες, για το Δήμο Δελφών έχουν Δευτερεύουσα σημασία.  Για να συμβεί  αυτό, θα πρέπει ο Τουρισμός να είναι η κύρια δραστηριότητα του Δήμου και του Νομού μας.

Σελ. 36  Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ανούσια η πρόταση των μελετητών. Είναι  Υποχρέωση των εταιρειών εξόρυξης, να αποκαθιστούν το περιβάλλον όπου το διαταράσσουν με την λειτουργία τους. Συνεπώς και τα ‘’εγκαταλειμμένα ’’, είχαν ιδιοκτήτες που έχουν την άνω υποχρέωση. Είναι γελοίο να θεωρείται πολιτιστική κληρονομιά, αυτή η εγκατάλειψη και η ‘’αποκατάσταση ‘’ από την πολιτεία και τους πολίτες.

Η Πολιτιστική Κληρονομιά της περιοχή μας, διατηρείται και προστατεύεται, όταν την σεβόμαστε, με το να τηρούμε τα καθεστώτα προστασίας της περιοχής μας, όπως το Δελφικό Τοπίο και Τοπίο UNESCO Δελφών. Άλλωστε για την περιοχή φόρτωσης του Βωξίτη στην Ιτέα, θέση Λαρνάκι, που βρίσκεται μέσα σε αυτά τα καθεστώτα προστασίας, γίνεται ειδική αναφορά στο Τεύχος 2 της Μελέτης, ΤΟ ΤΟΠΙΟ.

 Στο ΤΟΠΙΟ , σελ. 29, σελ. 30, σελ. 31, σελ 76.

Σελ. 36, Τοπίο. Θετικό ότι οι μελετητές αναγνωρίζουν ότι οι εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας του βωξίτη στην Ιτέα, είναι κάτι αρνητικό για την περιοχή. Όμως Διαφωνούμε με το ‘’ αναπόφευκτο ‘’ της διατήρησης αυτών.

Σελ. 37  Έδαφος, Φυσικοί πόροι, Κάλυψη/ Χρήσεις γης 

Θετική η απαγόρευση ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων, εντός γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Εφόσον ο Δ. Δελφών έχει επιλέξει και την Γεωργία ως Κύρια δραστηριότητα, αυτό οφείλουμε να το προστατεύσουμε , από κάθε άλλη επιζήμια σε αυτή  δραστηριότητα.

Σελ. 39 3. Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία

Να προστεθούν:

Α)Η προστασία της θάλασσας , του εδάφους και του αέρα από τα βιομηχανικά απόβλητα.

Β)Η μείωση τον θορύβων, από τις βιομηχανίες και  τους οδικούς άξονες.

Γ) Η αποφυγή φυτοφαρμάκων

Δ) Η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.

Σελ. 41 5. ύδατα

Θετική η προσέγγιση. Να επισημάνουμε, ότι :

Α) τα ελαιοτριβεία που απορρίπτουν στη θάλασσα τα απόβλητά τους και ρυπαίνουν.

Β) οι ιχθυοκαλλιέργειες, όσες δεν τηρούν τα όσα υποχρεούνται, επίσης επιβαρύνουν τη θάλασσα

Γ) οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, επεξεργασίας, απόθεσης και μεταφοράς του βωξίτη,  παράγουν  βιομηχανικά απόβλητα, μέρος των οποίων  απορρέουν και  ρυπαίνουν τη θάλασσα .

Δ) τα γεωτρύπανα στην Γκιώνα και στα Βαρδούσια, προκαλούν διατάραξη του υδροφόρου ορίζοντα.

Ε) Κάποιες εξορύξεις προκαλούν απώλεια των νερών.  Π.χ. Καστέλια το 2013

Σελ 53  Διαφωνούμε με την χωροθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών για τον Τουρισμό, των  ΑΠΕ, της Βιομηχανίας και των Υδατοκαλλιεργειών, όσο αφορά τον Δ. Δελφών και το Νομό Φωκίδας. Άλλωστε επίκειται αναθεώρηση όλων αυτών των χωροταξικών, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι δυνατό να καταδικαστεί ο  Δήμος Δελφών και ο Νομός Φωκίδας ολόκληρος , σε οικονομικό μαρασμό και σε ανεπανόρθωτη καταστροφή του Περιβάλλοντος.

Σελ. 76 Να προστεθεί στις (Α1) Αναπτυγμένες Τουριστικά περιοχές οι ΔΕΛΦΟΙ!!!!( όπως αυτό άλλωστε δηλώνεται από τους μελετητές της παρούσης ΣΜΠΕ στον πίνακα της σελ. 191),  Οι Δελφοί πληρούν Όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μελετητές , βάση του Ειδικού Χωροταξικού Τουρισμού του 2013 , άρθρο 4. Εδώ αξίζει να μνημονευθεί, ότι ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ, διαθέτουν πληθώρα τουριστικών καταλυμάτων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Επίσης διαθέτουν κατάλληλους για φιλοξενία, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. ΟΙ Δελφοί διαθέτουν μεγάλη  και κατάλληλη τουριστική υποδομή, όταν η λέξη Τουρισμός ήταν άγνωστη για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Είναι ανήκουστο να κατατάσσονται ΟΙ Δελφοί, απλώς στους Αρχαιολογικούς χώρους. Είναι από τους σημαντικότερους Αρχαιολογικούς χώρους όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και Παγκόσμια.( όπως αυτό άλλωστε δηλώνεται από τους μελετητές της παρούσης ΣΜΠΕ στην σελ. 115) Συνεπώς, η μεγάλη επισκεψιμότητα που έχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, τους κατατάσσει στις Σημαντικότερες Τουριστικές Περιοχές, όχι μόνο Πανελλαδικά, αλλά και Παγκόσμια. Το αυτονόητο είναι να καταχωρηθούν και  στο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού, στις (Α1)  Αναπτυγμένες Τουριστικά περιοχές.

Στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 σελ.45161 ΚΑΙ σελ. 72 της παρούσης ΣΜΠΕ,  αναφέρεται:

<<(Α1) Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές του εθνικού χώρου αναπτυγμένες τουριστικά, που προορίζονται για αναβάθμιση, βελτίωση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Ειδικότερα χαρακτηριστικά: αναγνωρίσιμη τουριστική ταυτότητα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. υψηλή συγκέντρωση τουρισμού, η οποία εκφράζεται σε μεγάλο αριθμό παρουσίας επισκεπτών και καταλυμάτων. − Ενδεχόμενη συγκέντρωση μαζικού τουρισμού. − Υψηλός βαθμός εξάρτησης της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό με υπερφόρτωση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (π.χ. ενεργειακών, των υποδομών και των υπηρεσιών. − Ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης. >>

Σελ.76 Να προστεθεί στις (Α2) Αναπτυσσόμενες Τουριστικά περιοχές : Άμφισσα, Ιτέα,  Γαλαξίδι, Γραβιά, το Πολύδροσο ( όπως αυτό άλλωστε δηλώνεται από τους μελετητές της παρούσης ΣΜΠΕ στον πίνακα της σελ. 191) και οι Ακτές της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, όπως άλλωστε αναφέρεται στο ΣΧΟΟΑΠ Δεσφίνας.¨

Στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού  (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ) σελ.45161, ΚΑΙ σελ. 72 της παρούσης ΣΜΠΕ, αναφέρεται:

<<(Α2) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιοχές, οι οποί ες έχουν αποκτήσει ή εμφανίζουν σταδιακά σημαντική δυναμική τουριστικής ανάπτυξης ……….Ύπαρξη ή προγραμματιζόμενη ανάπτυξη αποδεκτού επιπέδου υποδομών και εγκαταστάσεων. >>

Σελ. 81 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Να αλλαχθεί στο Ειδικό Χωροταξικό Των Υδατοκαλλιεργειών η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών από τα Τριζόνια έως και την Ερατεινή ( Τουριστικές περιοχές και οι δύο ), όλη η περιοχή έξω από το Γαλαξίδι  ( Τουριστική περιοχή )έως και πλησίον της Ιτέας και στην περιοχή της παραλίας της Δημοτικής Ενότητας της Δεσφίνας ( παράκτια παραθεριστικός οικισμός 100 κατοικιών και οπτική όχληση ), γιατί επίσης σύμφωνα με αυτό , δεν μπορεί να χωροθετούνται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, όπως βάση των μελετητών, είναι τα παράλια της Φωκίδας. ) Η αλλαγή αυτή την ζητάμε να αποτυπωθεί και στους χάρτες που συνοδεύουν την ΣΜΠΕ και στους δικούς της ( σελ.177 ). Επίσης να γίνουν οι τροποποιήσεις και στους χάρτες  στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

-( ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011)

Σελ. 99 06. Νομός Φωκίδας Να αφαιρεθεί, η Δ.Ε. Αράχωβας, διότι ανήκει στο νομό Βοιωτίας.

Σελ. 112  Στις αστικές περιοχές, να προστεθεί η πόλη της Ιτέας .

Στις Παραθεριστικές, να προστεθούν, οι περιοχές των Ποταμών και του Βάλτου, παράκτιες, της Δημοτικής Ενότητας της Δεσφίνας. Στο ΣΧΟΟΑΠ Δεσφίνας, αναφέρονται ως κατοικία Β’ :  οι περιοχές των Ποταμών και του Βάλτου.

Σελ. 115  Να διορθωθεί, στην έκτη σειρά, η έκφραση ‘’ παραθαλάσσιο οικισμό της Ιτέας‘’, σε Δήμο Ιτέας, σε Αστικό παραθαλάσσιο Κέντρο της Ιτέας. Η Δημοτική Κοινότητα της Ιτέας το 2011, αριθμούσε 4.757 κατοίκους. Ενώ βάση υδρομετρητών το 2012, ο πληθυσμός της αντιστοιχούσε σε 7.377 κατοίκους. Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι η Ιτέα δεν είναι οικισμός, αλλά Πόλη.

Σελ. 118 Και Σελ. 121 Να προστεθούν στον Πρωτογενή τομέα, η Κτηνοτροφία, η Αλιεία και η Μελισσοκομεία.

Σελ. 128 Λέμε ΟΧΙ στην Ιδιωτικοποίηση του Νερού. Το Νερό είναι κοινωνικό αγαθό, φυσικός και εθνικός πόρος και ανήκει σε όλους τους ανθρώπους.

Σελ. 129 Σύμφωνα με την διαπίστωση των μελετητών, ότι ο Κορινθιακός είναι <<  κλειστή >> και Προστατευόμενη περιοχή. Επισημαίνουμε, ότι ο Κορινθιακός είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα. Στον Κορινθιακό παρατηρείται ένα Μοναδικό Παγκόσμιο Φαινόμενο, 4 διαφορετικά είδη Δελφινιών, συμβιώνουν αρμονικά. Η Μοναδικότητα του Φαινομένου, μπορεί να αποτελέσει, όχι μόνο λόγο επιπλέον προστασίας του Κορινθιακού, αλλά και Σημαντικό λόγο προσέλευσης μελετητών – επισκεπτών. Επιπρόσθετα, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις :

α) Οφείλουν οι μελετητές να αναφέρουν την απαγόρευση υδατοδρόμιων π.χ. στην Ιτέα ή σε άλλες παραλιακές πόλεις της Φωκίδας.

β) Να περιοριστούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στις ήδη υπάρχουσες, χωρίς  περαιτέρω ανάπτυξη αυτών και να ελεγχθούν για τα απόβλητά τους.

δ) Να γίνει έλεγχος στα απόβλητα των ελαιοτριβείων , διότι κάποια από αυτά απορρέουν στη θάλασσα.

γ) Να ελεγχθούν τα βιομηχανικά απόβλητα, από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και επεξεργασίας του βωξίτη στην Ιτέα,  μέρος των οποίων  απορρέουν και  ρυπαίνουν τη θάλασσα.

Σελ. 130 Δ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Θετική η επισήμανση , “ ότι επιβάλλεται η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ελέγχων οργανικού φορτίου και λοιπών ρύπων ….. ( ΕΖΔ Natura ) “.

Σελ. 132 Ορυκτοί πόροι

Θετική η επισήμανση, « αυστηρή τήρηση και έλεγχος τήρησης των Α.Ε.Π.Ο ».

Θετική η « συγκρότηση –σε επίπεδο περιφέρειας – εξειδικευμένης μονάδας επιστημόνων για τον έλεγχο περιοχών εξόρυξης » Διαφωνούμε << με την ίδρυση ειδικού ταμείου αποκατάστασης περιοχών εξόρυξης >> . Είναι υποχρέωση των εταιρειών εξόρυξης. Δεν είναι δυνατό να πλουτίζουν από την εκμετάλλευση του εθνικού μας ορυκτού πλούτου και  ‘’τις υποχρεώσεις’’ τους στην πολιτεία, να τις επωμίζονται οι φορολογούμενοι πολίτες. Έχουν υπερκέρδη και έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τις Υποχρεώσεις τους, όπως είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αρνούμαστε να Πληρώσουμε και  τις αποκαταστάσεις. Άλλωστε είναι υποχρεώσεις των εταιρειών και αναφέρεται στις εγκεκριμένες Α.Ε.Π.Ο Όσο για « την κατάθεση εγγυήσεων για την αποκατάσταση του χώρου και του τοπίου σε περιπτώσεις παύσης της δραστηριότητας (χρεωκοπίας)», είναι ευθύνη των Υπουργείων αν αδειοδοτούν  χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και δεσμεύσεις. Επίσης είναι Αδιανόητο να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες της Περιφέρειάς μας, τέτοιες συμπεριφορές. Διότι τα μέχρι τώρα στοιχεία παρουσιάζουν υπερκέρδη των εν λόγω εταιρειών και τυχόν ‘’πτώχευση’’, θα είναι εκ του πονηρού. << η Συνεπώς ζητάμε η παράγραφος<< συγκρότηση –σε επίπεδο περιφέρειας – εξειδικευμένης μονάδας επιστημόνων για τον έλεγχο και την αποκατάσταση περιοχών εξόρυξης με την ίδρυση ειδικού ταμείου αποκατάστασης περιοχών εξόρυξης και την κατάθεση εγγυήσεων για την αποκατάσταση του χώρου και του τοπίου σε περιπτώσεις παύσης της δραστηριότητας (χρεωκοπίας)>>, να Αφαιρεθεί.

 

Σελ. 132 Δ.ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Σελ. 135  Ότι ήδη έχουμε γράψει στην σελ.15

Σελ. 141 Οι θρησκευτικοί χώροι και μνημεία

Να προστεθεί Ι.Μ. Προφήτη Ηλία ( Χρισσό – Φωκίδας ), ο Ι.Ν.Αγ.Νικολάου, η Ι.Ν.Αγ. Παρασκευής  και ο Ι.Ν.Σωτήρος ( Βυζαντινό Μνημείο ) στο Γαλαξίδι, την Ι.Μονή Ι.Προδρόμου Δεσφίνας και πολλές Μονές  της Δημ. Εν. Δεσφίνας   και την Ι.Μ.Βαρνάκοβας.

Οι Ι.Ναοί αυτοί, έχουν σπάνια τέμπλα ( της Ι.Μ.Προφήτη Ηλία και της Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής) , ιδιαίτερη αρχιτεκτονική π.χ. Ηλιακό ρολόι στην Ι.Μ. Αγ. Παρασκευής Η  Ι.Μ.Προφήτη Ηλία στο Χρισσό του Δ.Δελφών , είχε Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821!!!

Σελ.141 Παραδοσιακοί οικισμοί

Να προστεθεί η Βάργιανη στους παραδοσιακούς οικισμούς. Η Βάργιανη, βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Γραβιάς, στο Δήμο Δελφών.

Σελ. 147

 1. Πεδιάδα Άμφισσας ( Α/Α 10)

Θετική η άποψη για « Αυστηρή εφαρμογή ρυθμίσεων Ζωνών Προστασίας Δελφικού Τοπίου » και για το λόγο αυτό ζητάμε να μην μείνει ως έχει η παραθαλάσσια περιοχή της Ιτέας – το  ΛΑΡΝΑΚΙ, όπου γίνεται η απόθεση, ο εμπλουτισμός , η επεξεργασία και  η μεταφορά του βωξίτη. Βάση του Δελφικού τοπίου, επιτρέπονται μέσα σε αυτό ,μόνο δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες , όπως αυτές περιγράφονται στην ΣΜΠΕ , δηλαδή στην παρούσα μελέτη, αλλά και από την ΜΠΕ της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκύπτει ότι οι δραστηριότητες είναι βιομηχανικές και είναι υψηλής όχλησης.

Επίσης, μέσα στο Δελφικό  τοπίο δεν είναι εφικτό να γίνονται εξορύξεις βωξίτη, όπως αυτές προτείνονται από τους συνοδούς χάρτες, της ΣΜΠΕ.

Σελ. 147

 1. Κόλπος Γαλαξιδίου – Ακτές Φωκίδας (Α/Α 11)

Θετική η θέση των μελετητών. Να προστεθεί και η απαγόρευση υδατοκαλλιεργειών στο Γαλαξίδι. Να αφαιρεθεί από τους χάρτες της ΣΜΠΕ ( σελ.177 ), η εξάπλωση υδατοκαλλιεργειών στο Γαλαξίδι. Επίσης, να αφαιρεθεί  και από τους χάρτες του Ειδικού Χωροταξικού Των Υδατοκαλλιεργειών.(  ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011 )

Σελ. 152. Νότια Πίνδος-….Βαρδουσίων

Να αφαιρεθούν οι περιοχές αυτές από τις εξορύξεις.

Αυτό άλλωστε θέλουν οι κάτοικοι όλων αυτών των περιοχών. Αυτή είναι και η θέση του Δήμου Δελφών. Η μεταλλεία , όπως αναφέρεται στην πρόταση του δήμου, δεν μπορεί να

επισημάνουμε, ότι τα νερά από την Οίτη, Γκιώνα και τα Βαρδούσια,( σελ. 252 της παρούσης ΣΜΠΕ ) είναι αυτά που καταλήγουν στην Τεχνητή λίμνη του Μόρνου και υδροδοτούνται περί τα 6.000.000 κάτοικοι. Τυχόν εξορύξεις σε αυτές τις περιοχές , θα διαταράξουν τον υδροφόρο ορίζοντα, σύμφωνα και με την γνώμη επιστημονικών φορέων, όπως το Ι.Γ.ΜΕ. Η σημαντικότητα του Μόρνου, αναφέρεται και στην παρούσα ΣΜΠΕ στην σελ. 242.

Σελ. 167       ΙΤΕΑ – ΛΙΜΑΝΙ  να δηλωθεί  και Τουριστικό στον πίνακα

Όσα αναφέρουμε και στην. σελ. 17

Στην Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού  (ΦΕΚ 3155 Β/12.12.2013 ) , να ενημερωθούν οι χάρτες και να δηλωθεί ο χαρακτηρισμός.

Σελ. 167 Να προστεθεί Ελικοδρόμιο στους Δελφούς

Οι Δελφοί ,ως παγκόσμιος προορισμός , με μεγάλη επισκεψιμότητα, δικαιούται να είναι προσβάσιμος  και με ελικοδρόμειο. Άλλωστε είναι εγκεκριμένο και από την Αρχαιολογική υπηρεσία.

Σελ. 170 Να αφαιρεθούν από το Γαλαξίδι οι ΑΠΕ, γιατί δεν συνάδει , το Γαλαξίδι να είναι Παραδοσιακός και Τουριστικός Οικισμός και να περικλείεται από αιολικά πάρκα.Να αφαιρεθούν και από τους χάρτες της παρούσης ΣΜΠΕ (σελ.173 ) οι ΑΠΕ γύρω από το Γαλαξίδι .

Σελ. 171 Να αφαιρεθούν και από την περιοχή της Άμφισσας οι ΑΠΕ.

Η περιοχή Κοκκινάρι που προορίζεται για ΑΠΕ, είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και βιοποικιλότητας περιοχή ( όπως αυτό άλλωστε δηλώνεται από τους μελετητές της παρούσης ΣΜΠΕ στην σελ. 233). Οι ΑΠΕ σε αυτή και τις υπόλοιπες περιοχές, καταστρέφουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας και δεσμεύουν την δημόσια  και συχνά και δασική γή , όπως το Κοκκινάρι , για 50 χρόνια περίπου, όπως δηλώνεται στην ΣΜΠΕ ,  με την τακτική του repowering

Να αφαιρεθεί από τους χάρτες για τις ΑΠΕ της παρούσης ΣΜΠΕ ( σελ.173) ,η περιοχή της Άμφισσας. Επίσης να αφαιρεθούν και από το   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού ΦΕΚ 2464 Β/03.12.2008,οι αναφορές στην Δημ. Ενότητα της Άμφισσας, ως ΠΑΠ, σελ.35226 και σελ. 35221.

Σελ. 172 Να αφαιρεθούν από την περιοχή της Δεσφίνας οι ΑΠΕ ( Δημιουργία Αιολικών Πάρκων ).

Να αφαιρεθούν από τους χάρτες της παρούσης ΣΜΠΕ ( σελ. 173 )και τους συνοδούς αυτής , οι  ΑΠΕ που χωροθετούνται στην Δεσφίνα.

Επίσης να αφαιρεθούν και από το   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2464 Β/03.12.2008),οι αναφορές στην Δημ. Ενότητα της Δεσφίνας, ως ΠΑΠ, σελ.35226 και σελ. 35221.

 

Σελ. 182 4.2.14 Εξορυκτική Βιομηχανική Δραστηριότητα Ορυκτών Πρώτων Υλών ( ΟΠΥ)

Να μην μείνει ως έχει η παραθαλάσσια περιοχή της Ιτέας – το  ΛΑΡΝΑΚΙ, όπου γίνεται η απόθεση, ο εμπλουτισμός , η επεξεργασία και  η μεταφορά του βωξίτη. Σας παραπέμπουμε σε όσα σας αναφέραμε για το θέμα αυτό στις σελ. 16, 35, 36, 129 και  147

Σελ. 188 Τουριστικό Λιμάνι Ιτέας . Τα ίδια που αναφέρονται και στην σελ. 167.

Σελ. 189 Στον Οικοτουρισμό – Τουρισμό υπαίθρου

 Να προστεθεί ο Εθνικός Δρυμός Οίτης και προτείνουμε να επεκταθεί στην Γκιώνα και τα Βαρδούσια. Η πρότασή μας αυτή, είναι σύμφωνη και με το πνεύμα της Natura 2000 για φορείς διαχείρισης και προστασία των σπάνιων οικοσυστημάτων.

 Όπως και οι μελετητές αναφέρουν στην παρούσα ΣΜΠΕ, στις σελ. 229, 231, 233, 234, 236, 239, 241 , οι περιοχές της Γκιώνας και Βαρδουσίων βρίσκονται μέσα σε πολλά καθεστώτα προστασίας και όχι μόνο στην Natura 2000. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περιοχές αυτές είναι σπάνιοι σε βιοποικιλότητα τόποι. Η πανίδα και χλωρίδα τους είναι τόσο σημαντικές, για αυτό και προστατεύονται από πολλά και επικαλυπτόμενα καθεστώτα προστασίας. Άλλωστε στις περιοχές αυτές υπάρχει η υποδομή για την φιλοξενία επισκεπτών. Επιπρόσθετα ,όσα αναφέρονται στην  σελ. 135 .

Σελ. 191 Να παραμείνει αυτή η τυπολογία για Δελφούς– Άμφισσα  – Ιτέα  – Γαλαξίδι – Γραβιά – Καλλιέων. Να προστεθεί στους αναπτυσσόμενους τουριστικά , το Πολύδροσο. Στο θρησκευτικό τουρισμό να προστεθεί η – Άμφισσα -Δεσφίνα – το Γαλαξίδι.

Σελ. 197 4.2.16.5Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Φωκίδας Επανάληψη τα όσα γράφουμε για την  σελ.76

Σελ. 198 Να προστεθεί ότι η  Ιτέα και το Γαλαξίδι είναι τουριστικές περιοχές και να αφαιρεθεί ότι είναι παραθαλάσσια ημι-αστικά κέντρα. Τόσο η Ιτέα, όσο και το Γαλαξίδι, διαθέτουν τουριστικά καταλύματα και χώρους εστίασης και αναψυχής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1975, η Ιτέα είναι δηλωμένη Τουριστική Πόλη!!!! Η Τουριστικότητα και η σημαντικότητα του Γαλαξιδίου αναγνωρίζεται άλλωστε από τους ίδιους τους μελετητές της παρούσης ΣΜΠΕ . Στις σελ. 191, 282 της ΣΜΠΕ, βγαίνουν άλλα συμπεράσματα!!!! Επίσης , δείτε όσα αναφέρουμε και στην σελ.76.

Σελ. 199 Να αφαιρεθούν από τους χάρτες της παρούσης ΣΜΠΕ( σελ.173 ) και τους συνοδούς αυτής , οι  ΑΠΕ που χωροθετούνται  στην Άμφισσα , στο Γαλαξίδι και προς το Λιδορίκι.

Επίσης να αφαιρεθούν και από το   Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2464 Β/03.12.2008),οι αναφορές στην Δημ. Ενότητα του  Γαλαξιδίου και της Άμφισσας, ως ΠΑΠ  σελ.35226 και σελ. 35221. Με ποιο σκεπτικό καταστρέφουν  όλη την Φωκίδα, εφόσον στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η Φωκίδα είναι δηλωμένη ως περιοχή Προτεραιότητας για επέκταση – συνέχιση υπαρχουσών ΑΠΕ και εγκατάστασης νέων ΑΠΕ. Καμία Ανάπτυξη, καμία θέση εργασίας, μόνο καταστροφή θα επιφέρει η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων. Τα αιολικά πάρκα δεν προσφέρουν στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Ακόμη και το δέλεαρ του μισθώματος, συχνά ανύπαρκτο.

Οι Α/Γ καταστρέφουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, ( άλλωστε ως ειδήμονες είστε ενήμεροι από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, ότι η παραγωγή ενέργειας είναι μηδαμινή και ανύπαρκτη όταν στήνονται αιολικά πάρκα με πολλές μονάδες να γειτνιάζουν ) ,δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας και δεσμεύουν την δημόσια  και συχνά και δασική γη, όπως το Κοκκινάρι , για 50 χρόνια περίπου, όπως δηλώνεται στην ΣΜΠΕ ,  με την τακτική του repowering.

 

Σελ. 206 Να προστεθεί το Γαλαξίδι στα Τουριστικά κέντρα. Ισχύουν όσα γράφουμε στις   σελ. 76 και 198

Σελ 210 Είμαστε ενάντια του Καλλικράτη , γιατί δημιούργησε το Δήμο Δελφών , ένα Δήμο Μαμούθ, με 8 πρώην Καποδιστριακές Δημοτικές ενότητες και έκταση το μισό Νομό Φωκίδας.

Σελ. 237 Η. Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

Να προστεθεί: α) Ο Πλάτανος του Μαυρολιθαρίου και β) Η Πουρνάρα στην Καστριώτισσα

Σελ. 238 Εθνικοί Δρυμοί : Να προστεθεί της Γκιώνας – Βαρδουσίων.

Επιπλέον ,όσα αναφέρουμε στην Σελ. 135 και Σελ. 189

Σελ. 249 ΙΙ Υδατοκαλλιέργειες Β.

Να μην γίνει καμία περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων Υδατοκαλλιεργειών και αυτό να δηλωθεί στο Ειδικό Χωροταξικό Των Υδατοκαλλιεργειών και στους συνοδούς χάρτες της ΣΜΠΕ( σελ.177 ). Η αιτιολογία είναι ίδια με την πιο πάνω αναφορά μας στην σελ. 130.

Επίσης να γίνουν οι τροποποιήσεις και στους χάρτες  στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

-( ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011)

Σελ. 248 Να αφαιρεθεί ο όρμος της Αντίκυρας, γιατί ανήκει στο Νομό Βοιωτίας.

 

Σελ. 270 6.6 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ – ΘΟΡΥΒΟΣ

Στο θαλάσσιο μέτωπο της Ιτέας, Περιοχή Λαρνάκι , όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού , επεξεργασίας και φόρτωσης του βωξίτη,  υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση από τη κόκκινη σκόνη που αιωρείται στην ατμόσφαιρα και καθιζάνει στο έδαφος, στην θάλασσα , στα δένδρα,  στους δρόμους πλησίον της εγκατάστασης, στα διερχόμενα αυτοκίνητα , στους δρόμους που γίνεται η μεταφορά και στα σπίτια που είναι πλησίον της περιοχής, με τον αέρα. Φυσικά και εισπνέεται από τους εργαζόμενους.

Επίσης υπάρχει θόρυβος, μιας και εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί δεν είναι χαμηλής όχλησης. Όλα αυτά άλλωστε αναφέρονται και  στην ΜΠΕ της εγκατάστασης.

Σελ. 273 Ανακριβή τα στοιχεία των  Μελετητών  για την  ύπαρξη λατομείων στο 46,8 της έκτασης του Νομού Φωκίδος.  Επιθυμούμε οι μελετητές, να το εξετάσουν καλύτερα το ζήτημα αυτό.

Σελ. 274 Στη Βιομηχανική ρύπανση να προστεθεί και η Περιοχή Λαρνάκι Ιτέας  με  θαλάσσιας ρύπανση από την κόκκινη σκόνη που καθιζάνει και τα βιομηχανικά απόβλητα που παράγονται από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού , επεξεργασίας και φόρτωσης του βωξίτη.

Σελ. 281

Να προστεθούν, στην Άμφισσα, Ο Θολωτός Τάφος ( τελευταία ανασκαφή ), το Βαπτιστήριο ( Δίπλα στο Ναό της Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ) , ο ίδιος ο Ναός με τις τοιχογραφίες του Σπ.Παπαλουκά, ΤΟ μουσείο Σπ.Παπαλουκά, τον Παραδοσιακό οικισμό της Χάρμαινας , όπου ευρίσκεται και το Μουσείο, Ο Ναός του Σωτήρους , που εκτός από την αρχιτεκτονική και τα ευρήματα, διαθέτει και ηλιακό ρολόι και Το προεξέχων Κάστρο Της Άμφισσας ( Κάστρο Της  Ωριάς ).

 Να προστεθεί στις περιοχές με Αρχαιολογικό ενδιαφέρον, τόσο η Κίρρα, όσο και το Χρισσό, όπου και η αρχαία Κρίσσα.

Η Κίρρα αποτελεί σημαντικό Αρχαιολογικό χώρο ( χρόνια τώρα στην περιοχή της Κίρρας πραγματοποιούνται ανασκαφές από την Αρχαιολογική Σχολή Της Γαλλίας ), τα ευρήματα, ( όπως το πρώτο ‘’καμίνι’’ αγγειοπλαστικής έχει βρεθεί εκεί ) , στην αρχαία Κίρρα έγινε ο πρώτος βιολογικός πόλεμος, υπάρχει το Νεώριο κλπ. Άλλωστε ,για να οικοδομήσει κάποιος στην πόλη της Κίρρας  και στην ευρύτερη περιοχή, γίνεται έλεγχος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία .

Να προστεθεί στις περιοχές με Αρχαιολογικό ενδιαφέρον : Η περιοχή  ‘’ Καμιώτισσα ‘’, Η  Αγ.Ευθυμία  ( Αρχαιότητα Μιωνία ), Η  Οιάνθη, η Κίσελη,  η Αρχαία Τολοφώνα , στην περιοχή του Μόρνου  το Αρχαίο Καλλίο, η Ποτιδάνεια  και πολλοί Αρχαιολογικοί χώροι στο Πολύδροσο και πλησίον της Λιλλαίας.

Σελ. 283

Το Δελφικό Τοπίο και το Τοπίο UNESCO ΤΩΝ Δελφών , διαταράσσεται και

α)  Από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού , επεξεργασίας και φόρτωσης του βωξίτη, στην Ιτέα που επίσης είναι μέσα στην Β΄ ζώνη και δεν είναι χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεις.

β) από τα παράνομα  κτίσματα που βρίσκονται μέσα στην Β΄ζώνη και μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

Σελ. 309 Αρνητικό Ισχύουν για τις ΑΠΕ τα όσα έχουμε αναφέρει στις σελ.171, 172 και 199

Σελ. 325 Να προστεθεί στις (Α2) Αναπτυσσόμενες Τουριστικά περιοχές : Άμφισσα, Ιτέα

Σελ. 326 Να μην μείνει ως έχει η παραθαλάσσια περιοχή της Ιτέας – το  ΛΑΡΝΑΚΙ, όπου γίνεται η απόθεση, ο εμπλουτισμός , η επεξεργασία και  η μεταφορά του βωξίτη. Σας παραπέμπουμε σε όσα σας αναφέραμε για το θέμα αυτό στις σελ. 16, 35, 36, 129, 147 και 182 .

 

Επίσης θα πρέπει να διορθωθούν και να προσαρμοστούν και οι χάρτες απεικόνισης της Πρότασης και της ΣΜΠΕ.

Οι Χάρτες, εκτός αυτούς που βρίσκονται στο τεύχος της Πρότασης και της ΣΜΠΕ, υπήρχαν σε διαβούλευση στο ΥΠΑΠΕΝ, ως διαφορετικό Τεύχος, άρα και ως άλλη οντότητα, όπως άλλωστε φαίνεται στα  PDF στην ιστοσελίδα του  ΥΠΑΠΕΝ,http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232 με τίτλο: Μελέτες αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού Στάδιο Β1 για την Στερεά Ελλάδα. Αν δεν αλλαχτούν οι συνοδοί χάρτες, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει , είναι χωρίς αξία.

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.

http://www.politesstoproskinio.wordpress.com

Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s