ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΔΕΛΦΩΝ ΘΕΜΑ 13: «Διατύπωση προτάσεων για το Β1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας».

Άμφισσα  9/9/2015

 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

«Στις γενικές παρατηρήσεις που θέτουμε και επιχειρούμε να τις διορθώσουμε ακολουθώντας τη δομή της μελέτης συγκαταλέγονται οι εξής:»  αναφορικά με τις παραγράφους :

Ο ελαιώνας της Άμφισσας

 

 Ο ελαιώνας της Άμφισσας,  δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθεί και να αποδώσει τα μέγιστα σε παραγωγή και σε ποιότητα, αν ταυτοχρόνως προορίζεται ως μεταλλευτική περιοχή. Συνεπώς στις προτάσεις μας θα πρέπει να ζητάμε να αφαιρεθούν από τους χάρτες  της μεταλλευτικής δραστηριότητας, αυτές οι περιοχές, αλλά και όσες άλλες είναι σημαντικές για την αγροτική παραγωγή. Εφόσον όλοι και όλες αναγνωρίζουμε ότι η Μεταλλεία δεν μπορεί να είναι η κύρια δραστηριότητα στον Δήμο Δελφών, αυτό οφείλουμε να ζητήσουμε να αποτυπωθεί και στους συνοδούς χάρτες, αλλά και στο χωροταξικό της Βιομηχανίας. Επίσης να γίνει αναφορά στην μεταποίηση της ελιάς, μία δραστηριότητα που παρέχει θέσεις εργασίας και συμβάλει στην εθνική οικονομία με τις εξαγωγές των προϊόντων της ελιάς.

 

 

Η αντιμετώπιση των παράλιων ολόκληρου του Κορινθιακού θα έπρεπε να αποτελεί βασικό στόχο και να μην αντιμετωπίζονται σημειακά και αποσπασματικά

 • Οι Ακτές της Φωκίδας, δεν δύναται να παραμείνουν με τις υπάρχουσες και προτεινόμενες  από τους χάρτες,  παραγωγικές δραστηριότητες ως έχουν, διότι:
 • από την Ναύπακτο έως και την περιοχή Λαρνάκι της Ιτέας ανήκουν στην Natura 2000,
 • οι παραλιακές πόλεις Ιτέας και Γαλαξειδίου είναι  Τουριστικές επίσημα από το 1975
 • η Ερατεινή είναι επίσης θέρετρο τουριστικό, με καταλύματα οργανωμένα και κατοικίες παραθεριστικές, από δεκαετίες,
 • τα παράλια της Δωρίδας  διαθέτουν αρχαιολογικούς χώρους σημαντικού ενδιαφέροντος, κλπ.

Συνεπώς οι υφιστάμενες δραστηριότητες  δεν μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, γιατί διαταράσσουν την Τουριστικότητα των παραπάνω περιοχών, που αποτελεί  οικονομικό πόρο τόσο για την τοπική , όσο και για την εθνική οικονομία.

 • Το Λαρνάκι Ιτέας δε μπορεί να χωροθετείται ως βιομηχανική περιοχή διότι : 
 • Είναι μέσα στην Β΄ Ζώνη  του  Δελφικού  Τοπίου.  Η  Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει μέσα στην  Β΄ Ζώνη  του  Δελφικού  Τοπίου  Βιομηχανική δραστηριότητα, παρά μόνο  « χαμηλής όχλησης δραστηριότητες επιτρέπονται ». Επίσης μέσα στο   Παγκόσμιο Τοπίο UNESCO  των Δελφών επίσης δεν επιτρέπονται τέτοιες δραστηριότητες. 
 • Είναι μέσα στο τοπίο UNESCO των Δελφών , Παγκόσμιο Τοπίο
 • Είναι μέσα στην Natura 2000,
 • Το Λαρνάκι ήταν σημαντικός Υδροβιότοπος και από τους σπουδαιότερους τόπους αναπαραγωγής της πανίδας του Κορινθιακού κόλπου.
 • Η Ιτέα είναι χαρακτηρισμένη τουριστική πόλη από το 1975 με Π.Δ. καθώς και από πλήθος αποφάσεων των Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ιτέας, αλλά και με την ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ. Ενότητας Ιτέας ( ). Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να πλήγεται η Τουριστικότητα και η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης από την εν λόγω εγκατάσταση που και κατά την ομολογία των μελετητών την υποβαθμίζει.
 • Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργεί ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, ηχορύπανση και οπτική όχληση, όπως επίσης αναφέρουν σαφώς οι ίδιοι οι μελετητές: σελίδα 35 (Υδάτινοι πόροι, θαλάσσιο περιβάλλον, ακτές), σελίδα 36 (Τοπίο), σελίδα 316 (Υδάτινοι πόροι, θαλάσσιο περιβάλλον, ακτές), σελίδα 326 (Τοπίο)

 

 

 • Όσο για τις προτεινόμενες υδατοκαλλιέργειες  , χρήζει αλλαγή των χαρτών, αλλά και του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών, διότι δεν γίνεται Τα Τριζόνια να είναι παραδοσιακός  και τουριστικός οικισμός και ταυτοχρόνως να  περικλείεται από υδατοκαλλιέργειες. Το ίδιο και για την Ερατεινή και το Γαλαξείδι.  Όσο και για την Δεσφίνα, να μην γίνει καμιά επέκταση των υφιστάμενων υδατοκαλλιεργειών, διότι στην περιοχή βρίσκεται οικισμός 100 παραθεριστικών κατοικιών.

 

 • Εμβληματικές δράσεις Πολιτιστικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος

Να προστεθεί  στις εμβληματικές δράσεις Πολιτιστικού και Θρησκευτικού  ενδιαφέροντος,   με κέντρο αναφοράς , την Μονή του Προφήτη Ηλία  . Μονή Ι.Προδρόμου Δεσφίνας και πολλές μονές  της Δημ. Εν. Δεσφίνας, Μονή του Προφήτη Ηλία  στο Χρισσό, Μονή Αγ. Παρασκευής και Αγ, Νικολάου στο Γαλαξίδι με την Μονή Βαρνάκοβας.

Ενώ στην πρόταση και στη ΣΜΠ έχει αναλυθεί διεξοδικά ο τρόπος αντιμετώπισης από την πίεση που δέχεται ο νομός από την εξόρυξη και τις ιχθυοκαλλιέργειες, στο τεύχος δύο-Τοπίο, στους κινδύνους της περιοχής απουσιάζει εντελώς η προστασία και αποκατάσταση του νομού από την παραγωγή του βωξίτη και την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Γενικά η πρόταση δε συνάδει απόλυτα με το τοπίο.

Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μόνο μέσα στο Τεύχος 2 – ΤΟΠΙΟ, αναφέρονται διεξοδικά οι πιέσεις που δέχεται η περιοχή μας από τις εξορύξεις,  τις υδατοκαλλιέργειες και της ΑΠ,. Επίσης γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων και στην προστασία της όλης περιοχής. Ενδεικτικά, σελ.28, σελ. 29, σελ. 30, σελ. 31, σελ. 32, σελ. 74 κλπ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο Τεύχος 1-Πρόταση Φεβρουάριος 2014

Σελ. 156: Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ΑΠΕ να προστεθεί της Άμφισσας, το Ορεινό παραλιακό μέτωπο, και η Δεσφίνα. Να Αφαιρεθεί. Καμία επέκταση των ΑΠΕ

Σελ. 187: Στην ανάπτυξη του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού να προστεθεί η Άμφισσα, η Δεσφίνα και οι Δελφοί. Να προστεθεί η Μονή του Προφήτη Ηλία στο Χρισσό.

Σελ. 192: Να προστεθεί τα Περιφερειακά Πάρκα Φωκίδας (Παρνασσού). Να προστεθεί και Γκιώνας – Βαρδουσίων

Σελ. 199, Σελ. 200 Να προστεθεί η Ιτέα και το Γαλαξίδι , στις αναπτυσσόμενες τουριστικά, όπως άλλωστε αναφέρονται στην ίδια Μελέτη στον χάρτη Β. 1.1. Γ5-1

Χάρτες: Β. 1-4,  Β. 1-5,  Β. 1-6, Β. 1-7,  Β1-8, Β. 1-9, Β. 1.1. Γ5-1 , κλπ.

Να γίνει αλλαγή των προτεινόμενων Χαρτών χωροθέτησης των ΑΠΕ ,  των Υδατοκαλλιεργειών και της Μεταλλευτικής δραστηριότητας. Επίσης να προστεθούν τόποι για την Κτηνοτροφία, που απουσιάζουν από τους χάρτες, αν και όπως έχουμε καταθέσει σε άλλο μας κείμενο, η Κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στον Δ.Δελφών και στο Ν. Φωκίδας. Να δηλωθούν στις αναπτυσόμενες τουριστικά η Ιτέα και για Θρησκευτικό Τουρισμό, η Δεσφίνα, Γαλαξείδι και το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, που ανήκει στην Δ. Εν. Δελφών.

Στο Τεύχος 2-Τοπίο Φεβρουάριος 2014

Σελ. 29: Στην Τοπική ενότητα 10, στους σημαντικότερους οικισμούς μετά την Άμφισσα να προστεθεί και η Ιτέα. Στην τοπική ενότητα εκεί που αναφέρονται οι παραδοσιακοί οικισμοί της Αράχωβας  ( να αφαιρεθεί η αναφορά , γιατί η Αράχωβα βρίσκεται στην Βοιωτία ) και του Χρισσού να προστεθεί και ο παραδοσιακός οικισμός τον Δελφών. Να προστεθεί στους παραδοσιακούς οικισμούς, ο οικισμός της Βάριανης.

 Σελ. 59: Στον όρμο της Αντίκυρας, να προστεθεί και οικισμός της Δεσφίνας. Προφανώς οι συντάκτες δεν γνωρίζουν ότι η Δεσφίνα ανήκει στην Φωκίδα και η Αντίκυρα με τον όρμο της, στην Βοιωτία. Επίσης θα αγνοούν ότι η Δεσφίνα είναι ορεινή πόλη και όχι παράκτια, για να έχει και όρμο, από άλλη κι όλας περιοχή

Σελ. 73: Στην αποκατάσταση του τοπίου να προστεθεί ο αυστηρός έλεγχος από την εξόρυξη του Βωξίτη και των ιχθυοκαλλιεργειών και να καταγραφούν οι δράσεις που έχουν αναφερθεί στην πρόταση του Β1 για αυτά. ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην

Σελ. 74: Να παραμείνει ως έχει η πρόταση των μελετητών για την Ιτέα, για τήρηση του Δελφικού Τοπίου και όλων των ζωνών προστασίας της περιοχής.

Σελ. 76: Στην αποκατάσταση του τοπίου να προστεθεί ο αυστηρός έλεγχος από τη δράση των ιχθυοκαλλιεργειών. . . ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην

Σελ. 77 : Να προστεθούν οι πιέσεις από ΑΠΕ και Υδατοκαλλιέργειες.

Σελ. 79: να καταγραφούν διορθωμένες οι διαδρομές όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. . ΑΚΥΡΗ η παρατήρηση, διότι  δεν υπάρχει σε αυτή την σελίδα η αναφορά , αλλά στην

Σελ. 80 : Να προστεθούν και άλλες πολιτιστικές διαδρομές, όπως αυτή με επίκεντρο την Μονή του Προφήτη Ηλία στο Χρισσό .

Στο Τεύχος ΣΜΠΕ Φεβρουάριος 2014

Για την πρόταση και το τοπίο της ΣΜΠΕ ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν προηγουμένως.

Τα τεύχη της Πρότασης και του Τοπίου, είναι διαφορετικά κείμενα της μελέτης, η ΣΜΠΕ, δεν έχει ακόμη τεθεί σε διαβούλευση και δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί αυτής. Οι γενικόλογες παρατηρήσεις, είναι μόνο παρατηρήσεις και όχι Προτάσεις επί αυτής. Υπενθυμίζουμε, ότι στο ΥΠΑΠΕΝ, Μόνο η ΣΜΠΕ και Οι Χάρτες είναι σε διαβούλευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232

 

Επίσης θα πρέπει να διορθωθούν και να προσαρμοστούν και οι χάρτες απεικόνισης της Πρότασης

Οι χάρτες, εκτός αυτούς που βρίσκονται στο τεύχος της Πρότασης, υπάρχουν σε διαβούλευση στο ΥΠΑΠΕΝ, ως διαφορετικό Τεύχος, άρα και ως άλλη οντότητα, όπως άλλωστε φαίνεται στα  PDF στην ιστοσελίδα του  ΥΠΑΠΕΝ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232 με τίτλο: Μελέτες αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού Στάδιο Β1 για την Στερεά Ελλάδα.

Υ.Γ.  Με κίτρινα έχουμε μεταφέρει τα τμήματα του κειμένου αυτούσια , πάνω στα οποία κάνουμε τις δικές μας παρατηρήσεις. Τα κείμενα που είναι με έντονο μαύρο και υπογραμμισμένα, είναι οι δικές μας παρατηρήσεις.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αξίζει και να Ζεις και να Αγωνίζεσαι για Αυτόν.

http://www.politesstoproskinio.wordpress.com

Δημοτική Κίνηση Πολιτών Δήμου ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s