ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Σχετικά με την  ΕΙΣΗΓΗΣΗ που  αναρτήθηκε από τον Δήμο προς διαβούλευση και εισάγεται σήμερα στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών  με θέμα: «Διατύπωση απόψεων για τις μελέτες που έχουν διαβιβαστεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: * Β1 Στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας» και  * Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»,

 

Καταθέτουμε ως δημοτική παράταξη τις ακόλουθες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  μας:

 1. Γίνεται αναφορά στην ομόφωνη (; ) απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δ. Δελφών από 24/06/15, όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για μία εισήγηση προς εσάς που δεν σας δεσμεύει, ούτε πρέπει να σας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά, a priori.
 2. Δεν αποτελεί ΠΡΟΤΑΣΗ, που την ψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά συζήτησαν επ’αυτής και διαμορφώθηκε το κείμενο που εισάγεται σήμερα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, το οποίο όμως είναι πάντρεμα διάφορων προτάσεων που αντικρούονται ουσιαστικά μεταξύ τους  επειδή παρουσιάζονται αποσπασματικά και έχει αφαιρεθεί το σκεπτικό τους και έτσι  δημιουργούν μια παραπλανητική εικόνα τόσο για την ίδια την ανάπτυξη, όσο και για τους αποδέκτες της και το προσδοκώμενο όφελος.
 3. Δεν οριοθετούνται, όπως θα έπρεπε, χωρικά οι χρήσεις γης.
 4. Από τα κεφάλαια 2(πρόταση…) & 3(παρατηρήσεις…..) προκύπτουν αντικρουόμενες χρήσεις γης στους ίδιους τόπους, σε όλους τους Άξονες που τίθενται.
 5. Η Εισαγωγή (κεφάλαιο 0) που αφορά το Δ. Δελφών και περιγράφει το επιθυμητό γενικό παραγωγικό μοντέλο με αναφορά στις Δραστηριότητες του Βωξίτη, των ΑΠΕ και των υδατοκαλλιεργειών στις υφιστάμενες θέσεις και την πρόθεση-ευχή; να συνυπάρξουν, σε καμιά περίπτωση όμως ανταγωνιστικά, στοχεύει τελικά στη διατήρηση της ίδιας κατάστασης.
 6. Καταλήγει στο ότι η μελέτη έχει συνταχθεί σε λάθος βάση χωρίς να το αιτιολογεί, αφήνοντας αίολη την όποια πρόταση.
 7. Ακολουθεί η Συνοπτική παρουσίαση της Πρότασης με τους βασικούς Άξονες- τις Χωρικές ενότητες και τις Εμβληματικές δράσεις των Προγραμματικών προτεραιοτήτων του Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. της Π.Σ.Ε. για το Δ. Δελφών, όπου ξεκάθαρα διαφαίνεται το ισοπεδωτικό για τη Φωκίδα σχέδιο μοντέλου «ανάπτυξης» που ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο μεγέθυνσης, που κυρίως εξυπηρετεί μεγάλα εγχώρια και διεθνή ιδιωτικά συμφέροντα.
 8. Δεν μας λέει για κάθε τι που προτείνεται, ποιο είναι το Δημόσιο και ποιο το Τοπικό συμφέρον. Δεν υπάρχει ποσοτική και ποιοτική αναφορά στις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.
 9. Η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή καθώς και η αλιεία περιορίζονται στον ήδη επιδοτούμενο Παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας και στις υφιστάμενες υδατοκαλλιέργειες ενώ προτείνονται κτηνοτροφικά πάρκα! Σε ένα νομό ιστορικά και οικο-γεωφυσικά κτηνοτροφικό.
 10. Για τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και αλιεύματα δεν υπάρχει σχεδιασμός που να αφορά τη μεταποίησή τους.
 11. Το λιμάνι της Ιτέας προτείνεται να γίνει λιμάνι κρουαζιέρας και όχι τουριστικό.
 12. Δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά στις παραλίες, αιγιαλούς, όχθες και παρόχθιες ζώνες και τη διατήρησή τους. Αντιμετωπίζει τον αιγιαλό όχι ως προστατευτέο αντικείμενο, ούτε καν ως φυσικό στοιχείο ή φαινόμενο, αλλά ως μια οποιαδήποτε οριογραμμή οικοπέδου. Έτσι καταργώντας τον από αιώνων δικαιικά κατοχυρωμένο κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, καταργείται πρακτικά η σκοπιμότητα καθορισμού φυσικής παραλίας.
 13. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στους Χάρτες που αποτυπώνουν την Πρόταση της Μελέτης και έχουν δημιουργηθεί όπως άλλωστε και όλος ο Σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση των δεσμεύσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων προς τους δανειστές για την εξυπηρέτηση του χρέους και αν μείνουν ως έχουν ανατρέπουν πλήρως τις όποιες προτάσεις βελτίωσης.
 14. Ο σχεδιασμός όπως προτείνεται υπερβαίνει τις απλές προσπάθειες ανάπτυξης του τουρισμού και επεκτείνεται στην κατασκευή ψυχαγωγικών πάρκων και τόπων πολυτελούς κατανάλωσης αλλά και σε αθλητικά στάδια, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, μαρίνες, εστιατόρια, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, τοποθεσίες αστικού εξευγενισμού, θέρετρα και ολοκληρωμένες «πόλεις μέσα στις πόλεις» », οι οποίες θα δοθούν προς εκμετάλλευση σε επιχειρησιακούς ομίλους σε βάρος της μικρομεσαίας τουριστικής οικονομίας και δραστηριότητας. Δεν διαφαίνεται από αυτόν η οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των κατοίκων και των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών του τόπου μας.
 15. Είναι εμφανής η απουσία χωρικού σχεδιασμού μικρής ιδιοκτησίας, ενώ από το μοντέλο ανάπτυξης που παρουσιάζεται δεν εξασφαλίζεται η προστασία των αδόμητων περιοχών από την αστικοποίηση. Ο τουρισμός που προτείνεται θα αφαιρέσει κάθε στοιχείο πολιτιστικής και πολιτισμικής ταυτότητας από τη Φωκίδα γιατί προσδοκά να ικανοποιήσει ένα διαφορετικό life style.
 16. Όλες οι αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος είναι κενές περιεχομένου και μόνο από το πλαίσιο ανάπτυξης που προτείνεται. Όταν η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται σωστά, οδηγεί από μόνη της στην προστασία του, γιατί σωστή διαχείριση σημαίνει σεβασμός στην ύπαρξη του και ως εκ τούτου οι οποίες επεμβάσεις σ’ αυτό γίνονται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζουν την αειφορία του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Ο σχεδιασμός που γίνεται είναι προσανατολισμένος στις κατευθύνσεις χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και όχι στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες των χωρικών ενοτήτων. Γι’αυτό και η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο έχει παγώσει την εκπόνηση  των σχετικών μελετών,  επί των οποίων και επιχειρείται η διαβούλευση.

Εφόσον πρόκειται να αλλάξει ο υπερκείμενος σχεδιασμός, δε μπορεί ο υποκείμενος σχεδιασμός να προχωράει σ’ αυτό το πλαίσιο και με αυτούς τους άξονες.

Η σημερινή συζήτηση είναι σε αυτό το επίπεδο άκαιρη και δε μπορεί να οδηγήσει σε Πρόταση.

Οι φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση (όχι μόνο την ηλεκτρονική) με σωστό τρόπο θα πρέπει να ενημερωθούν για τις νέες κατευθύνσεις, όταν θα δοθούν και θα πρέπει να επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φυσική παρουσία τους ακόμα κι αν δεν συμμετέχουν στη δομή του παρόντος οργάνου διαβούλευσης του Δ. Δελφών.

Η παρούσα κατατίθεται στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών και ζητάμε να καταχωρηθεί στα Πρακτικά που τηρούνται και να συνοδεύσει την Εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.

Αμφισσα 08-07-2015

Για τους «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΓΚΟΣ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s