Πρόταση του Β1 σταδίου της μελέτης: , <>

ΘΕΜΑ:  ‘’   ΠΡΟΤΑΣΗ  ‘’ του Β1 σταδίου της μελέτης, << Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης ( ΠΠΧΣΑΑ ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας >>

Παρατηρήσεις:

Σελ.44  και Πίνακας Β.1.1β3-1

Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Χρηματοδότηση κατά 50% Ανισότητα στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας στη Στερεά Ελλάδα (η Φωκίδα στη χειρότερη κατάσταση, όπου μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2013 η ανεργία ανέρχονταν στο 28,2%!) Από την άλλη φαίνεται το κατά κεφαλή εισόδημα των κατοίκων της Αν. Στερεάς αυξημένο, μιας και συνυπολογίζεται σε αυτή, η βιομηχανική δραστηριότητα και τα οικονομικά στοιχεία κυρίως της περιοχής των Οινοφύτων. Δραστηριότητα και οικονομία η οποία κατά 80% αφορά την Περιφέρεια Αττικής και όχι της Στερεάς. Αποτέλεσμα  η Χρηματοδότηση για την Στερεά από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα να περιορίζεται στο 50%.

Αναντιστοιχία πραγματικού πληθυσμού με τα στατιστικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η πρόταση. Κατά περιοχές τα απογραφικά δελτία αποτυπώνουν πληθυσμό που δεν αντιστοιχεί στους κατοίκους που διαμένουν σε μια περιοχή (π.χ. Άμφισσα 7.800 & Ιτέα 4.500 κάτοικοι, πραγματικά >10000 κάτοικοι, ενώ ορεινοί οικισμοί των 10 μόνιμων κατοίκων παρουσιάζονται με 500+ κατοίκους). Τα πραγματικά στοιχεία μπορούν να   επιβεβαιωθούν από τις καταναλώσεις των υδρομέτρων, αλλά και την αναφορά στη Σύνοψη του Α2 Σταδίου της Στερεάς όπου αναφέρεται: «Το οικιστικό σύστημα με βασικούς πόλους την Άμφισσα και την Ιτέα, με πληθυσμό (σε επίπεδο Καλλικρατικών Δημοτικών Ενοτήτων) της τάξης των 20000 κατ. συνολικά (Στοιχεία Εκλογικών Καταλόγων της Περιφέρειας…)

Συνεπώς  Άμφισσα και Ιτέα δεν χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την : ΠΡΟΤΑΣΗ Τεύχος 1 Β1 Στάδιο Στερεάς 2015 σελ. 41 Πίνακες Β.1.1β3-1-2 (Κατανομή πληθυσμών) Εξέλιξη πληθ/μού ανά Καλλικρατικό Δήμο, Εξέλιξη πληθ/μού χωρικών ενοτήτων και κυριοτέρων οικισμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τόσο η Άμφισσα όσο και η Ιτέα έχουν πραγματικό πληθυσμό άνω των 10.000 κατ και πρέπει να καταταχθούν στις ανάλογες κατηγορίες και προβλέψεις.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: Επιχειρησιακό περιβάλλον και προγραμματικές δυνατότητες- Το νέο ΣΕΣ 2014-2020.

Εκτός από τη μέση κατάσταση σε επίπεδο Περιφέρειας είναι γνωστό ότι η διακύμανση από περιοχή σε περιοχή μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες τιμές, όσον αφορά την πλουτοπαραγωγική κατάσταση ώστε να γίνει χρηματοδότηση από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Η πραγματική κατάσταση της οικονομίας του πληθυσμού της Φωκίδας είναι πολύ πιο κάτω από το Μέσο Περιφερειακό Όρο οπότε είναι εντελώς λανθασμένη η επιλογή της κατά 50% χρηματοδότησης που προβλέπεται («κατ εξαίρεση»)

Αν πρόκειται να τεθεί θέμα εξαίρεσης θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ποσοστό ανώτερο του 80% και όχι λιγότερο, όπως κι εσείς αναγράφετε: «Περιφέρεια σήμερα, σελ. 15, ΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠ 2014-2020»(Ποσοστά Συγχρηματοδότησης ΕΠ)

Οι  κατευθύνσεις των επιλεγόμενων πόρων χρηματοδότησης γίνονται με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στις ΑΠΕ, βιομηχανίες ορυκτών, και όχι τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ:

Στην περιοχή του Ν. Φωκίδας υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στη βάση του συνδυαστικού μοντέλου Ποιοτικός Τουρισμός- Ποιοτικά Αγροκτηνοτροφικά Προϊόντα, που δύνανται να παραγάγουν  πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και πλούτο στον κλάδο των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι ανταγωνιστικά των κατευθύνσεων της ΕΕ και πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση της περιοχής.

Είναι χαρακτηριστικό πως η νοητή γεωγραφική γραμμή Δελφοί- Ιτέα- Γαλαξίδι, στον τομέα του Τουρισμού με τρόπο άμεσο & έμμεσο απασχολεί σήμερα περισσότερες από 800 οικογένειες, που δραστηριοποιούνται, στον χώρο της φιλοξενίας, της εστίασης, των τουριστικών αναμνηστικών, & διάφορων άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων και ελεύθερων επαγγελμάτων & υπηρεσιών. Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση αυτή προκύπτουν επίσημα από το αρχείο του ΕΒΕ Φωκίδας και άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών, όπως το ΙΚΑ κλπ.

Η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια του μοντέλου αυτού με προτεραιότητα την Μεταλλεία έχει αποδεδειγμένα αποτύχει (ανεργία, υποβιβασμός του βιοτικού επιπέδου, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εγκατάλειψη- μετανάστευση).

Σελ 71 θετικό  σημείο ο Ρόλος ,  Λιμάνι της Ιτέας   << Κόμβος  θαλάσσιου Τουρισμού >>  για Κρουαζιέρα  και Τουριστικό ρόλο.

Σελ. 71 Αρνητικό ότι Απουσιάζει η αναφορά στις ελιές Αμφίσσης, προιόν ΠΟΠ και στην ύπαρξη μεταποιητικών μονάδων, με μεγάλη εξαγωγική ικανότητα , οι οποίες απασχολούν  αρκετούς υπαλλήλους.

Σελ.71 Αρνητικό η Απουσία της Κτηνοτροφίας από τον Πρωτογενή τομέα, όταν τα στοιχεία για την Φωκίδα είναι :

α) Βοοειδή          9.494

β) Πρόβατα       64.500

γ) Αίγες              52.500

δ) Χοίροι              9.400

ε) Πουλερικά    52.700

στ) Κουνέλια       3.000

Σελ.71 Αρνητική η απουσία της Μελισσοκομίας, όταν υπάρχουν 17.500 κυψέλες στο νομό μας.

Σελ. 98 Χάρτης.  Το ΥΠΟΜΝΗΜΑ  αυτό  είναι Αρνητικό.

Η πλειονότητα του Δήμου Δελφών εντάσσεται σε ‘’ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ‘’.

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχετικά με τη δραστηριότητα της εξόρυξης βωξίτη στην περιοχή του Δ. Δελφών και της Φωκίδας υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στην Μελέτη που στηρίζεται σε λανθασμένα στοιχεία.

Η εξάρτηση της οικονομίας του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας από την μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ μικρή. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η δραστηριότητα της μεταλλείας στο σύνολό της (εξόρυξη-) αφορούσε μεγάλο μέρος της ζήτησης εργασίας πριν 30 και πλέον χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια αφορά το πολύ το 2% με έντονες τάσεις μείωσης για το μέλλον, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι και δεν  μπορεί να είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα η κύρια δραστηριότητα του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας. ()

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Να αρθεί ο υπάρχων κώδικας ο οποίος συντάχθηκε δεκαετίες πριν σε άλλη πραγματικότητα για την κοινωνία και με ισχύ άλλων νομοθεσιών.
 2. Να μην είναι η μεταλλεία κυρίαρχη δραστηριότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης

Οφείλει να είναι ισότιμη με τις άλλες.

 1. Να γίνει χωροθέτηση της μεταλλείας εκεί όπου δε θα καταστρέφουν :

α. δάση και δασικές εκτάσεις,

β. τη γεωργία και ειδικότερα ο ελαιώνας της Άμφισσας που αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου που προστατεύεται από την UNESCO και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο δάσος ελιάς στη Μεσόγειο.

γ. την κτηνοτροφία

δ. τον τουρισμό

ε. την αισθητική του Τοπίου και δε θα προκαλούν οπτική όχληση, αναφορά (1. «3.8 Προσδιορισµός και Ειδική ∆ιαχείριση Τοπίων. Προτείνονται οι παρακάτω «Ζώνες Τοπίου» για τις οποίες δίδονται γενικές κατευθύνσεις προστασίας. Α. ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΞΙΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ Ως διεθνούς αξίας χαρακτηρίζονται οι παρακάτω ζώνες τοπίου: 2. Πεδιάδα Άµφισσας – ∆ελφών – Κόλπος Ιτέας»2. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ Ως περιφερειακής και εθνικής αξίας χαρακτηρίζονται οι παρακάτω ζώνες τοπίου: 8. Κόλπος Γαλαξιδίου – Ακτές Φωκίδας»)

 1. Όχι επιφανειακές εξορύξεις, αλλά υπόγειες εξορύξεις μόνο έπειτα από ολοκληρωμένες μελέτες υπεδάφους, υπογείων υδάτων και σεισμικότητας της περιοχής.
 2. Αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ορυχείων
 3. Έλεγχος των υπαρχουσών εξορύξεων για την τήρηση των ΜΠΕ και αν πραγματοποιούνται στις περιοχές των αδειοδοτήσεων και δεν έχουν επεκταθεί παραπέρα.
 4. Να αρθεί η άδεια από το Κοκκινάρι γιατί είναι προστατευόμενη περιοχή ( )και εκκρεμεί προσφυγή των κατοίκων και του Δ. Δελφών στο ΣτΕ.
 5. Να αρθεί η άδεια των γεωτρήσεων σε 47.000 στρέμματα στα τρία τέταρτα της Γκιώνας
 6. Οι όποιες γεωτρήσεις να πραγματοποιούνται όταν είναι απαραίτητο από κρατικό φορέα γιατί γνωρίζουμε ότι εκτός από βωξίτη υπάρχουν και άλλα πολύτιμα ορυκτά, γεγονός σημαντικό για την οικονομία της χώρας, μιας και όλα αυτά αποτελούν Εθνικό πλούτο.
 7. Να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης των επιπτώσεων, των εγκαταστάσεων απόθεσης, εμπλουτισμού και φόρτωσης βωξίτη στη θέση Λαρνάκι Ιτέας, στον αέρα (κόκκινη σκόνη), το θαλάσσιο οικοσύστημα (ίζημα), στο έδαφος και της ηχορύπανσης.
 8. Να εκπονηθεί μελέτη από Πανεπιστημιακούς φορείς, αποτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων για τη σχέση του βωξίτη και του σιδηροπυριτίου με την εμφάνιση σπάνιων νοσημάτων, νευρολογικών παθήσεων, πολλών αυτοάνοσων και καρκίνου, που εμφανίζονται σε δυσανάλογο με τον πληθυσμό ποσοστό, γεγονός που ανησυχεί τους γιατρούς και τους κατοίκους.
 9. Να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και απόθεσης του βωξίτη από το Λαρνάκι. Να γίνεται η φόρτωση με κλειστούς ταινιόδρομους όπως αναφέρεται στις ΜΠΕ (2000 & 2010) της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί και δεν τηρούνται. Άλλωστε τόσο στη Μελέτη, τη ΜΠΕ, το Τοπίο κλπ του Β1 Σταδίου του Χωροταξικού της Περιφέρειας αναφέρεται κατ επανάληψη η αρνητική εικόνα της εγκατάστασης αυτής στην Ιτέα που είναι τουριστική πόλη.
 10. Προστασία των περιοχών NATURA και των εν γένει προστατευόμενων περιοχών στο Λαρνάκι (NATURA, Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου, Μνημείο UNESCO) και σε όλη την έκταση του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας.
 11. Πρόβλεψη ειδικής υπηρεσιακής δομής σε επίπεδο περιφέρειας που θα διαχειριστεί και θα επιβλέψει την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης των μεταλλευτικών/λατομικών χώρων καθώς και την συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές μελέτες.

Η μονοκαλλιέργεια της μεταλλείας αποδείχθηκε εσφαλμένο παραγωγικό μοντέλο που όχι μόνο  δεν απέδωσε οικονομικά αλλά:

 • απέτρεψε την ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός σε μια περιοχή Διεθνώς αναγνωρισμένη λόγω των Δελφών
 • υποβάθμισε την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
 • και επιβάρυνε και επιβαρύνει προσθετικά το φυσικό περιβάλλον

Σελ.101 Αρνητική η πρόταση για κατασκευή  ΧΥΤΑ

Γ.  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Να γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην πηγή . Τα οργανικά απορρίμματα να διαχωρίζονται σε αυτά που θα  πηγαίνουν για κομποστοποίηση και εκείνα που θα πηγαίνουν για υγειονομική ταφή.

Απόβλητα:

 • Να επιλεγεί σύγχρονη μέθοδος επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων των γεωργοβιομηχανικών μονάδων ( ελαιουργεία, εργοστάσια μεταποίησης ελαιών, κλπ )
 • Για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων ( από την εγκατάσταση εμπλουτισμού βωξίτη  στην Ιτέα ) δεν υπάρχει η δυνατότητα από καμία υπάρχουσα μονάδα να τα επεξεργαστεί. Είναι προβληματικό να διοχετεύονται στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων , όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ.
 • Αστικά λύματα: όλες οι εγκαταστάσεις των Βιολογικών Καθαρισμών της Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών, Γαλαξιδίου και Δεσφίνας , καθώς και τα αποχετευτικά τους δίκτυα, χρειάζονται αναβάθμιση ( ολική ή μερική ) προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά.

Σελ. 117 Β.1.1..γ2.β Η ‘’ Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Τοπίων ‘’

Είναι σε θετική κατεύθυνση.

 

 

 

 

Δ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Β1.1 γ3. Β.1 σελ. 133-159

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

⃰Προτείνεται από τη μελέτη η διατήρηση δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη!!, οι υδατοκαλλιέργειες και σημειακά η τουριστική. Η τελευταία μπορεί να αναπτυχθεί στους ορεινούς όγκους γιατί ο παράκτιος  χώρος  έχει μικρό βάθος είναι!!!!

⃰Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται να δημιουργεί πίεση και προτείνεται να μετατοπιστεί στην ενδοχώρα! για να αφήσει το «πεδίο» ελεύθερο για παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα!!!

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Εκτός του ότι επιβεβαιώνεται από κάθε σχετική επιστημονική μελέτη, η αναμφισβήτητη πραγματικότητα που έχει αναδείξει η ίδια η διεθνής αγορά στον τουρισμό, το κύριο στοιχείο του Τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας είναι η θάλασσα.
 • Εκτός από τις στατιστικές και τις επιστημονικές διαπιστώσεις βασικό στοιχείο της εγχώριας τουριστικής ανάπτυξης δε μπορεί να είναι ο εγχώριος τουρισμός αλλά ο διεθνής. Δηλαδή αναφερόμενοι σε τουρισμό ως σοβαρή παραγωγική δραστηριότητα, αυτή ταυτίζεται με το στοιχείο της θάλασσας και της ακτογραμμής.
 • Στο Ν. Φωκίδας τις δεκαετίες ‘60-‘70 στη λειτουργία του μοντέλου «Λιμάνι-Χώρα» που αναπτύχθηκε στο δίπολο Ιτέα- Δελφοί η ανάπτυξη ήταν εκρηκτική και συνεχώς και για πάνω από δυο δεκαετίες σταθερά αυξανόμενη. Από τη δεκαετία του ’80 και κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 η εμμονική και διαχρονική τουριστική προβολή της Φωκίδας ως ορεινής περιοχής και η απόσπαση του στοιχείου των Δελφών από τη θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαμένοντος τουρισμού στα μηδενικά σημερινά επίπεδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • Ο Δελφικός τουριστικός προορισμός αφορά σαφώς παραλιακή περιοχή της Ελλάδας, νησιωτικού χαρακτήρα με δαντελωτή ακτογραμμή, έξι χιλιομέτρων προσβάσιμων παραλιών, μόνο στον Κρισσαίο κόλπο, με οργανωμένο τουριστικό λιμάνι στην Ιτέα και ισχυρό Ναυτικό Μουσείο στον παραδοσιακό οικισμό του Γαλαξιδίου

ΝΕΣΨΟ  μνημεικοετευΥΣΜΙΑΚΟ ΚΑΙ… Η έκθεση του KOMOS για τον χαρακτηρισμό του Δελφικού Τοπίου ως μνημείου UNESCO αναφέρει ξεκάθαρα ότι το στοιχείο της θάλασσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ιερό των Δελφών και το ευρύτερο φυσικό τοπίο.

 • Ο συνδυασμός των Δελφών με τη θάλασσα (με αναφορά στο ποιοτικό στοιχείο την απόσταση Ιτέας – Δελφών, 7km ) τον καθιστά μοναδικό παραθαλάσσιο Τουριστικό Προορισμό που δεν έχει αναδειχθεί, ως τέτοιος, έως σήμερα.

Η αναφορά στη σελ. 133.159 είναι παντελώς άκυρη και αντίθετη στις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και συνεισφορά του στην Εθνική Οικονομία και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το σκεπτικό αυτό πρέπει να διαγραφεί από τη Μελέτη, όπως και να αναμορφωθούν ανάλογα όλα τα συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν αυτό.

 • Είναι περιττό να ακολουθήσουμε την προοπτική αγνόησης του θαλάσσιου στοιχείου από το Δελφικό Τουριστικό Προορισμό, προκειμένου αυτό να διαθέτει για εκ του μηδενός ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών και εξυπηρέτηση της μεταλλείας. Δραστηριότητα αποδεδειγμένα περιορισμένων δυνατοτήτων παραγωγής πλούτου και θέσεων εργασίας, σε σχέση με την πρότασή μας.

Στο ‘’Χωρικές Κατευθύνσεις’’ για Μεταβατική Ζώνη αναφέρονται : Φωκιακές ακτές Κορινθιακού…..κόκκινα…

Είναι εντελώς λανθασμένη η αναφορά σε ύπαρξη παράκτια εξόρυξης βωξίτη και κυρίαρχο χώρο ανάπτυξης ΑΠΕ στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Σε συνδυασμό με την πρόταση διατήρησης των δραστηριοτήτων αυτών ως υπαρχουσών δραστηριοτήτων , αποτελεί καταστροφική προοπτική για την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

 • Να γίνει η ορθή αναφορά σχετικά με την σημερινή κατάσταση των Φωκιακών ακτών, όπως : Στις Φωκιακές ακτές δεν υφίσταται και σε βάθος χιλιομέτρων από αυτές, καμία δραστηριότητα εξόρυξης βωξίτη ή σχετική με την εξόρυξη βωξίτη, εκτός από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και φόρτωσης στην Ιτέα.

Οι εγκαταστάσεις της Ιτέας τελούν υπό καθεστώς νομικής εκκρεμότητας και προσφυγών στο ΣτΕ κατά της πρόσφατης ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί εντός του Δελφικού Τοπίου μετά την κήρυξή του Τοπίου ως προστατευόμενης περιοχής- εκκρεμές νομικό ζήτημα επίσης- καταλαμβάνουν παραλιακό μέτωπο 3ων χιλιομέτρων και εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού σε αυτό το μήκος, ορατό από την Ιτέα την από θαλάσσης πρόσβαση στο λιμάνι της Ιτέας-Δελφών. Είναι επίσης ορατές κατά μήκος 8χιλιομέτρων οδικής μετακίνησης από το Γαλαξίδι προς τους Δελφούς και υποβαθμίζουν συνολικά (αναπτυξιακά, οικονομικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά) την ευρύτερη περιοχή των Δελφών και του Κρισσαίου κόλπου.

Το γεγονός έχει καταγραφεί έντονα και σε πλήθος διεθνών τουριστικών οδηγών, με τις ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στην τουριστικότητα της περιοχής.

 • Ανεξάρτητα από τη νομική έκβαση των προσφυγών σχετικά με τη μορφή και την έκταση των εγκαταστάσεων αυτών, το οπτικό και περιβαλλοντικό στίγμα της δραστηριότητας αυτής πρέπει να εκμηδενιστεί.

Οι οικονομικές απώλειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από την απαξίωση του Δελφικού Τουρισμού, εξαιτίας της παρουσίας τους είναι πολλαπλάσιο από το συνολικό όφελος από τη βωξιτική δραστηριότητα.

 • Δεν υπάρχει κανένας τεχνοοικονομικός λόγος ύπαρξης των εγκαταστάσεων αυτών σ’ αυτή τη θέση, πλην της δυνατότητας φόρτωσης βωξίτη σε πλοία, η οποία όμως εξυπηρετείται και από δυο άλλα λιμάνια της Στερεάς Ελλάδας (Άσπρα Σπίτια, Στυλίδα) τα οποία έχουν μέση απόσταση από τις περιοχές εξόρυξης ίδιας τάξης μεγέθους με την απόσταση από το λιμάνι των Δελφών. Τα λιμάνια όμως αυτά βρίσκονται σε θέσεις που δε δημιουργούν καμία τουλάχιστον οικονομική επίπτωση από απαξίωση ανταγωνιστικής δραστηριότητας, όπως ο Τουρισμός.

Ε. ΔΙΚΤΥΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Σελ. 143  <<  12  Α.Κ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑ – ΔΕΛΦΟΙ

– Ειδική προστασία για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

(Απαγόρευση φορτηγών, κυκλοφορία Ι.Χ. με μικρή ταχύτητα,

στάθμευση μακριά από τα αρχαία, κλπ.

– Παράκαμψη Αράχοβας

13 ΑΞΟΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ/ΙΤΕΑ – ΔΕΛΦΟΙ

– Ειδική προστασία για τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

(Απαγόρευση φορτηγών, κυκλοφορία Ι.Χ. με μικρή ταχύτητα,

στάθμευση μακριά από τα αρχαία, κλπ.  >>

Είναι σε θετική κατεύθυνση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σελ.146, 148, 149, 174, 175 Προτείνεται από τη μελέτη, η Ιτέα ως ενδιάμεσος προορισμός για προγράμματα κρουαζιέρας (146-149)

⃰Αντιφατικό το γεγονός ότι το Γαλαξίδι και τα Τροιζόνια προτείνονται για Τουριστικά Αγκυροβόλια και συγχρόνως γύρω τους χωροθετούν Υδατοκαλλιέργειες.

⃰ ⃰σελ. 71 ΠΡΟΤΑΣΗ, αναφέρει ένα Λιμάνι με πολλές χρήσεις: τουρισμού, κρουαζιέρας, αλιευτικό και εμπορευματικό) Αυτό που έχει ορίσει ως Βιομηχανικό στη ΜΠΕ της ίδιας μελέτης ποιο είναι ; Ή μήπως είναι το ίδιο;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ο λιμένας Ιτέας να χαρακτηριστεί ως Τουριστικός & Κρουαζιέρας γιατί είναι το Λιμάνι των Δελφών και έτσι να λειτουργήσει ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός για τη γνωριμία και την επαφή με την ευρύτερη περιοχή των Δελφών (Ιτέα- Κίρρα- Άμφισσα-Δεσφίνα-Σερνικάκι-Αγ. Ευθυμία κλπ)και τους Δελφούς.
 • Η Μαρίνα Ιτέας να τεθεί υπό τη Διαχείριση της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας και να ενταχθεί σε χρηματοδότηση για να φτιαχτούν χώροι αναψυχής και εξυπηρέτησης των σκαφών –δημιουργία θέσεων εργασίας…….
 • Να μην χωροθετηθούν βιομηχανικά λιμάνια στο παραλιακό μέτωπο της Ιτέας διότι ανήκει στη Β Ζώνη του Δελφικού Τοπίου, στο Μνημείο της UNESCO και η περιοχή Λαρνάκι εντάσσεται επιπλέον στη NATURA 2000 ως τμήμα της παραλιακής ζώνης Ναυπάκτου-Ιτέας και ταυτόχρονα είναι ΖΕΠ.

Σχετικά με την υποζώνη 50-100μ. εκτός σχεδίου,

 • Να προστεθεί η τουριστική κατοικία μιας κι αυτό συνάδει με το στοιχείο του ποιοτικού τουρισμού (προσέλκυση προσώπων υψηλής καταναλωτικής δυνατότητας) και η ζώνη αυτή αφορά τουριστική κατοικία υψηλής ζήτησης για το ανάλογο καταναλωτικό κοινό.

Επισημάνσεις:

⃰ ”Στον γραμμικό δομημένο χώρο που προτείνεται να είναι ο κύριος κορμός ανάπτυξης κατά το δυνατόν δεν θα περιλαμβάνεται απ αρχής η ισχύς των αναγραφομένων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων.”(σελ. 141 Τεύχους ΠΡΟΤΑΣΗΣ)

 • Θεωρούμε ότι η Φωκίδα είναι κορεσμένη, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει γενικότερη αμφισβήτηση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου αναφέροντας συγκεκριμένα: «Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ διαμορφώνει μόνο ένα πολύ γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να περιέχει επιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κατευθύνσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο» και ακόμα «το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, λόγω του εθνικού του χαρακτήρα, δεν λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο (π.χ. περιοχές Natura 2000 και τους στόχους διατήρησής τους)», ενώ η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να συμμορφωθούν με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (προστασία οικοτόπων, χλωρίδας και άγριας πανίδας) και να προβληματιστούν από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της WWF και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κατά της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε ευαίσθητες περιοχές.

⃰η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται να δημιουργεί πίεση και προτείνεται να μετατοπιστεί στην ενδοχώρα! για να αφήσει το «πεδίο» ελεύθερο για παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα!!!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ (αιολικά πάρκα) έχουν αρνητική επίπτωση στη βιοποικιλότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και κοστίζουν στους καταναλωτές που πληρώνουν γι’ αυτές μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ χωρίς να εξυπηρετούνται οι ίδιοι ενεργειακά.

Οι ΑΠΕ (αιολικά πάρκα) δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας, παρά μόνο μέχρι την εγκατάσταση τους και επομένως δε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Για την εγκατάσταση τους αποψιλώνονται περιοχές, καταστρέφονται βιότοποι και απειλείται η βιοποικιλότητα, αλλοιώνεται η γεωμορφολογία των περιοχών με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της διάβρωσης και την απώλεια της γονιμότητας των εδαφών, επηρεάζεται ο υδρολογικός κύκλος (επιφανειακά, υπόγεια νερά, κλπ) και το μικροκλίμα των περιοχών. Επιφέρουν ζημία στον Τουρισμό υποβαθμίζοντας το τοπίο.

 • Να μη συνεχιστούν, επεκταθούν, ενισχυθούν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ βόρεια και εκτός της παράκτιας ζώνης Ναυπάκτου-Γαλαξιδίου(όπως αναφέρονται στις σελ. 199-200 της ΠΡΟΤΑΣΗΣ)γιατί η αποψίλωση των βουνών θα επηρεάσει τον υδρολογικό κύκλο με συνέπειες την αλλαγή του κλίματος της περιοχής και ότι αυτό συνεπάγεται αφενός και αφετέρου γιατί η περιοχές αυτές είναι ορατές από τους Δελφούς (αισθητική όχληση όπως αναφέρεται στο ΤΟΠΙΟ σελ. )
 • Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα σε περιοχές Natura 2000 και περιοχές ΖΕΠ.
 • Να μη γίνει εγκατάσταση ΑΠΕ στις περιοχές των ορεινών όγκων κατά μήκος των οδικών δικτύων για δυο λόγους : 1. Θα αποψιλωθούν μεγάλες δασικές εκτάσεις και 2. Είναι περιοχές με υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων.
 • Να αφαιρεθεί από τον σχεδιασμό η εγκατάσταση μεγάλης έκτασης πάρκου ΑΠΕ η περιοχή του ακρωτηρίου Μακρανικόλα.
 • Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γόνιμες γεωργικές εκτάσεις και αποδοτικά-ενεργά βοσκοτόπια, γιατί μας στερούν τις περιοχές όπου παράγεται η τρόφή.
 • Προτείνεται η εγκατάσταση ΑΠΕ Φ/Β πάνελ στις ταράτσες και σκεπές δημοσίων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων, κλπ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Χρησιμοποίηση ανεμογεννητριών (οικιακής χρήσης) για την ενεργειακή αυτονομία νοικοκυριών και δημόσιων κτηρίων.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα όσα αναφέρονται στις σελ. 199-200 του τεύχους ΠΡΟΤΑΣΗ, με τίτλο «Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Φωκίδας» που εντάσσεται στην ενότητα Β.1.1.δ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΠΧΣΑΑ, Β.1.1.Δ.1 Χωρικές ενότητες

Είναι σε πολλά σημεία σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις και το σχεδιασμό που προτείνεται και περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες με ενδεικτικές επισημάνσεις στις σελ.  117-120, 122-126, 128-130, 132, 135, 137, 149, 154, 156, 158, 162-165, 170, 174-179, 181, 185-190, 215-218.

Σελ. 167 ‘’ Προώθηση ειδικού προγράμματος για τον Ελαιώνα / Άμφισσας / Δελφών /

Αράχωβας ως προστατευόμενο διεθνές μνημείο (UNESCO) που θα συνδέει την

γεωργική δραστηριότητα με την προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας

και την διασύνδεσή του με τουριστική επισκεψιμότητα / (Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης 2014-2020 ΥπΑΑΤ: Ενίσχυση για διατήρηση τοπίων). ‘’ Η πρόταση  είναι θετική .

ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας δεν αναφέρεται στα προστατευόμενα τοπία!!!

Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου, είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός, προστατεύεται από ειδικές διατάξεις και η καλλιέργειά του γίνεται με μέσα που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή του φυσιογνωμία.

Θεωρείται ο αρχαιότερος  ελαιώνας της Ελλάδας και ο αρχαιότερος οργανωμένος. Τοποθετείται στην εποχή του Παυσανία. Τα πρώτα ελαιόδεντρά του φυτεύτηκαν από τους Πελασγούς και η καλλιέργειά τους συνεχίστηκε από τους Αιολείς. Επί ενετοκρατίας (1240) η καλλιέργειά του εντατικοποιήθηκε. Το 1824 δόθηκε ως ενέχυρο στην Αγγλία για το δάνειο που λάβαμε.

Είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος στη χώρα μας. Από τους Δελφούς μέχρι την Κίρρα και από τον Ελαιώνα μέχρι την Ερατεινή περίπου 1.200.000 ρίζες ελιάς δίνουν ένα από τα ομορφότερα δείγματα της ελληνικής φύσης. Έχει χαρακτηριστεί από τον καθηγητή του Τομέα Οικολογίας του ΑΠΘ κο Ν. Μάργαρη ως το μεγαλύτερο μεσογειακό δάσος ελιάς.

Εντάσσεται στη Σύμβαση για την Προστασία του Τοπίου ως μέρος του Δελφικού Τοπίου και μνημείο της UNESCO.

Αποτελεί ταυτόχρονα μέρος ενός δεύτερου μνημείου της UNESCO του «δρόμου της ελιάς» που είναι το δεύτερο αναγνωρισμένο παγκόσμιο μονοπάτι μετά το «δρόμο του μεταξιού»

Έχει αυτοτελή πολιτιστική οντότητα ως ζωντανό ανθρώπινο έργο-καλλιέργεια.

Σήμερα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία του Δ. Δελφών προσφέροντας θέσεις εργασίας περισσότερες και από αυτές του κλάδου της εξόρυξης βωξίτη, παρότι η αξιοποίηση των προϊόντων του γίνεται ανταγωνιζόμενη τα χαμηλότερης ποιοτικά και σε τιμές προϊόντα ελιάς της Μεσογείου (Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία).

Ο συνδυασμός των προϊόντων του ελαιώνα με το χαρακτηρισμό του ως «Παραδοσιακός» και ταυτόχρονα μέρος του Δελφικού Τοπίου-μνημείου της UNESCO, στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης Αγροτική παραγωγή –ποιοτικός τουρισμός μπορεί να πολλαπλασιάσει τις θέσεις εργασίας και την οικονομική του απόδοση καθιστώντας τον κορυφαίο παραγωγικό κλάδο παράλληλα με τον τουρισμό.

Η παραγωγικότητα του ελαιώνα αναδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε ενέχυρο για το δανεισμό του  Ελληνικού κράτους το 1824.

Ενδεικτικά η χαμηλότερή του απόδοση με τιμή ελιάς, όχι ως υψηλής αλλά μόνο ως εγγυημένης ποιότητας, ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ ετησίως (1.000.000 ελαιόδεντρα Χ 25κιλά/δένδρο Χ 4ευρώ /κιλό= 100.000.000 ευρώ τελική χονδρική τιμή εξαγωγής του προϊόντος)

Η βρώσιμη ελιά Άμφισσας έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν ΠΟΠ, (ΦΕΚ 24 Β’/18-1-1994)

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Να αποκατασταθούν τα καμένα ελαιόδεντρα για να αποκτήσει και πάλι την αρμονική του δομή ο ελαιώνας.
 • Η ολοκληρωθεί και να γίνεται δωρεάν η άρδευση του ελαιώνα, ως ανταποδοτικό όφελος από την εκμετάλλευση των νερών του Μόρνου.
 • Να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελαιώνα, που θα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες των ελαιοδέντρων να έχουν πολλαπλό όφελος τόσο από την περιποίηση και ορθή καλλιέργεια της ελιάς όσο και από τη νόμιμη και περιορισμένη ήπια αγρο-κτηνοτροφική δραστηριότητα πάντα με σεβασμό του περιβάλλοντος χώρου και των όρων της αισθητικής και των προϋποθέσεων του Δελφικού Τοπίου.
 • Να υιοθετηθεί και πάλι η ορθή και ελεγχόμενη κατά το παρελθόν διάθεση των λαχιδιών για βόσκηση ώστε να κουρεύεται το χορτάρι κάτω από τα ελαιόδεντρα και να αποφεύγεται έτσι η παραμονή της ξηρής φυτικής βιομάζας στον ελαιώνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Το όφελος θα είναι διπλό: προστασία του ελαιώνα από τις πυρκαγιές και επαναφορά της πρακτικής της μετακίνησης των κοπαδιών που άφηνε τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν με τρόπο φυσικό από τη βόσκηση.
 • Να επιλεγεί κάποια από τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.(βλέπε μελέτη διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων σε αργιλούχα εδάφη, αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων, κ.ά.)
 • Να δημιουργηθεί Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νέων αγροτών για τη διαχείριση και καλλιέργεια του παραδοσιακού ελαιώνα. Να υπάρχει διασύνδεση με Πανεπιστημιακό φορέα (πχ. Γεωπονικού, κλπ)
 • Να σχεδιαστεί και να προωθηθεί η τυποποίηση των προϊόντων του ελαιώνα.
 • Ανάδειξη της αρχαιολογικής υπόστασης του ελαιώνα (θολωτός τάφος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αρχαίος ιππόδρομος, κλπ)
 • Δημιουργία Μουσείου Ελιάς, για την ανάδειξη των μέσων, των χώρων και των χρήσεων της ελαιοκομίας και των προϊόντων του ελαιώνα πρωτογενών και αυτών που προκύπτουν από τη μεταποίηση τους, με σκοπό τη διαφήμιση και την προώθησή τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Σελ. 200 ‘’ Προτείνεται η συνέχιση , επέκταση και ενίσχυση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ ‘’  μας βρίσκει αρνητικούς.

Ζ. ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναφορές:

 • Σε εθνικό επίπεδο είμαστε πρώτοι σε ΑΠΕ σύμφωνα με τους μελετητές.
 • Υπάρχουν ήδη στην παράκτια ζώνη Γαλαξιδίου – Ναυπάκτου και προωθείται η περαιτέρω διείσδυση τους στη Γκιώνα.
 • Προβλέπεται η διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων (σελ 154,157)
 • Σε περιοχές NATURA & ΖΕΠ απαγορεύεται η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, απόρριψη αποβλήτων, κλπ
 • Απαγορευτική η εγκατάστασή τους σε περιοχές κατολισθήσεων και με σεισμικότητα Βαρδούσια-Λιδορίκι-Γραβιά-Τολοφώνα-Μακρανικόλα-Αλκυονίδες.

«Όπως φαίνεται και στον Χάρτη οι περισσότερες κατολισθήσεις εκδηλώνονται

μεταξύ άλλων και στο Βορειο-δυτικό τμήμα της Π.Ε. Φωκίδας (Δ.Ε.Βαρδουσίων, Λιδορικίου, Γραβιάς Τολοφώνα), να αποφεύγονται μεγάλα τεχνικά έργα στις κατολισθαίνουσες περιοχές και η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές κατολισθαίνουσες και ιδίως της Ευρυτανίας λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συνοδών οδικών έργων. Σελ.89

Στην Περιφέρεια αναφέρονται αρκετές ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες στο παρελθόν

έδωσαν σεισμούς μεγάλου μεγέθους και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές.

Από τις πιο σημαντικές σεισμογενείς περιοχές είναι η περιοχή της Αταλάντης, η

προσχωσιγενής λεκάνη του Σπερχειού με τη γνωστή ρηξιγενή ζώνη του Μαλιακού, η

περιοχή των Αλκυονίδων στον Κορινθιακό, το ρήγμα των Πλαταιών κλπ.

Τα ρήγματα αυτά είναι σεισμικά ενεργά και αποτελούν ζώνες υψηλής σεισμικής

επικινδυνότητας. Η Περιφέρεια στο σύνολό της εμφανίζει μεσαίο βαθμό σεισμικής επικινδυνότητας»

Επισημάνσεις:

 • Η αναφορά ότι προσφέρουν θέσεις εργασίας είναι λαθεμένη αφού μετά τη φάση κατασκευής οι θέσεις εργασίας στις μονάδες ΑΠΕ είναι ανύπαρκτες.  Στην πραγματικότητα η διευκόλυνση της αρπαχτής που ενδύθηκε το μανδύα της «πράσινης ενέργειας» και της «απελευθέρωσης της αγοράς» έχει προσλάβει διαστάσεις εφιάλτη αφού για κάθε βουνοκορφή, για κάθε πλαγιά υπάρχουν εκατοντάδες εγκαταστάσεις και πολλαπλάσιες αιτήσεις για παραγωγή ενέργειας. Ο χωροταξικός σχεδιασμός ήταν απλούστατος: ιδιωτικές «ΑΠΕ» παντού, με προτεραιότητα τις δημόσιες δασικές εκτάσεις. Οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες μετά το στάδιο της κατασκευής, η τεχνολογία είναι εισαγόμενη (κυρίως από Γερμανία και Κίνα).
 • Αλλά και το όφελος από τη λεγόμενη «Πράσινη Ενέργεια» παραδίδεται χωρίς προγραμματισμό στους αιτούντες και στη συνέχεια όλοι μαζί πωλούν στη δημόσια επιχείρηση που υποχρεώνεται με πολιτικές αποφάσεις να αγοράσει πανάκριβα μια υποθετική παραγωγή ενέργειας.
 • Για τη δήθεν επίτευξη του «δημόσιου-εθνικού στόχου ύψιστης σημασίας που συνιστούν …οι ΑΠΕ» καταστρατηγήθηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας μέσω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και επετράπη η μαζική και άνευ ορίων αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας σε ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές

ΠΡΟΤΑΣΗ

Καμία περαιτέρω επέκταση όπως προβλεπόταν και από το Α2 Στάδιο από τους ίδιους μελετητές

Σελ. 215 Η πρόταση 4.2 << Ολοκληρωμένη διαχείρηση……Βωξίτη >> Είμαστε Αρνητικοί, διότι δεν συνάδει Τουριστική πόλη  η Ιτέα ( Προεδρικό διάταγμα από 1976 ), Τουριστικός  Λιμένας και Λιμένας Κρουαζιέρας ( πρόταση των μελετητών της παρούσης μελέτης ), Β΄ζώνη Δελφικού Τοπίου, Τοπίο UNESCO Δελφών  και NATURA 2000 SPA & SCI

Σελ. 216  Η πρόταση είναι θετική.                         

<< 6.1: Εκπόνηση σχεδίων δράσης και Ολοκληρω-μένη

διαχείριση των «κλειστών θαλασσών» Μαλιακού –

Βόρειου Ευβοϊκού και Κορινθιακού με ειδικά

προβλήματα συμβατότητας χρήσεων και διατήρηση

της βιοποικιλότητας μέσω θαλάσσιου

ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού. >>..

 

 

Το παρόν κείμενο είναι προϊόν Συλλογικής Εργασίας.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s