Παρεμβάσεις-Προτάσεις για το Χωροταξικό της Περιφέρειας

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ: -ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ

                                                                                        -ΠΡΟΤΑΣΗ

 

 

Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Χρηματοδότηση κατά 50% – Ανισότητα στην πραγματική κατάσταση της οικονομίας στη Στερεά Ελλάδα (η Φωκίδα στη χειρότερη κατάσταση, όπου μόνο στο τρίτο τρίμηνο του 2013 η ανεργία ανέρχονταν στο 28,2%!).  Από την άλλη φαίνεται το κατά κεφαλή εισόδημα των κατοίκων της Αν. Στερεάς αυξημένο, μιας και συνυπολογίζεται σε αυτή η βιομηχανική δραστηριότητα και τα οικονομικά στοιχεία κυρίως της περιοχής των Οινοφύτων. Δραστηριότητα και οικονομία η οποία κατά 80% αφορά την Περιφέρεια Αττικής και όχι της Στερεάς. Αποτέλεσμα  η Χρηματοδότηση για την Στερεά από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα να περιορίζεται στο 50%.

Αναντιστοιχία πραγματικού πληθυσμού με τα στατιστικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η πρόταση. Κατά περιοχές τα απογραφικά δελτία αποτυπώνουν πληθυσμό που δεν αντιστοιχεί στους κατοίκους που διαμένουν σε μια περιοχή (π.χ. Άμφισσα 7.800 & Ιτέα 4.500 κάτοικοι, πραγματικά >10000 κάτοικοι, ενώ ορεινοί οικισμοί των 10 μόνιμων κατοίκων παρουσιάζονται με 500+ κατοίκους). Τα πραγματικά στοιχεία μπορούν να   επιβεβαιωθούν από τις καταναλώσεις των υδρομέτρων, αλλά και την αναφορά στη Σύνοψη του Α2 Σταδίου της Στερεάς όπου αναφέρεται: «Το οικιστικό σύστημα με βασικούς πόλους την Άμφισσα και την Ιτέα, με πληθυσμό (σε επίπεδο Καλλικρατικών Δημοτικών Ενοτήτων) της τάξης των 20000 κατ. συνολικά (Στοιχεία Εκλογικών Καταλόγων της Περιφέρειας…)

Συνεπώς  Άμφισσα και Ιτέα δεν χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την : ΠΡΟΤΑΣΗ Τεύχος 1 Β1 Στάδιο Στερεάς 2015 σελ. 41 Πίνακες Β.1.1β3-1-2 (Κατανομή πληθυσμών) Εξέλιξη πληθ/μού ανά Καλλικρατικό Δήμο, Εξέλιξη πληθ/μού χωρικών ενοτήτων και κυριοτέρων οικισμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τόσο η Άμφισσα όσο και η Ιτέα έχουν πραγματικό πληθυσμό άνω των 10.000 κατoίκων και πρέπει να καταταχθούν στις ανάλογες κατηγορίες και προβλέψεις.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: Επιχειρησιακό περιβάλλον και προγραμματικές δυνατότητες- Το νέο ΣΕΣ 2014-2020.

Εκτός από τη μέση κατάσταση σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι γνωστό ότι η διακύμανση από περιοχή σε περιοχή μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες τιμές, όσον αφορά την πλουτοπαραγωγική κατάσταση ώστε να γίνει χρηματοδότηση από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Η πραγματική κατάσταση της οικονομίας του πληθυσμού της Φωκίδας είναι πολύ πιο κάτω από το Μέσο Περιφερειακό Όρο οπότε είναι εντελώς λανθασμένη η επιλογή της κατά 50% χρηματοδότησης που προβλέπεται («κατ εξαίρεση»)

Αν πρόκειται να τεθεί θέμα εξαίρεσης θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ποσοστό ανώτερο του 80% και όχι λιγότερο, όπως κι εσείς αναγράφετε: «Περιφέρεια σήμερα, σελ. 15, ΟΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠ 2014-2020»(Ποσοστά Συγχρηματοδότησης ΕΠ)

Οι  κατευθύνσεις των επιλεγόμενων πόρων χρηματοδότησης γίνονται με βάση τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στις ΑΠΕ, βιομηχανίες ορυκτών, και όχι τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ:

Στην περιοχή του Ν. Φωκίδας υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στη βάση του συνδυαστικού μοντέλου Ποιοτικός Τουρισμός- Ποιοτικά Αγροκτηνοτροφικά Προϊόντα, που δύνανται να παράξουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και πλούτο στον κλάδο των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι ανταγωνιστικά των κατευθύνσεων της ΕΕ και πρέπει να ληφθεί υπόψη η πραγματική κατάσταση της περιοχής.

Είναι χαρακτηριστικό πως η νοητή γεωγραφική γραμμή Δελφοί- Ιτέα- Γαλαξίδι, στον τομέα του Τουρισμού με τρόπο άμεσο & έμμεσο απασχολεί σήμερα περισσότερες από 800 οικογένειες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της φιλοξενίας, της εστίασης, των τουριστικών αναμνηστικών, & διάφορων άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων και ελεύθερων επαγγελμάτων & υπηρεσιών. Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση αυτή προκύπτουν επίσημα από το αρχείο του ΕΒΕ Φωκίδας και άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών, όπως το ΙΚΑ κλπ.      

Η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια του μοντέλου αυτού με προτεραιότητα την Μεταλλεία έχει αποδεδειγμένα αποτύχει (ανεργία, υποβιβασμός του βιοτικού επιπέδου, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εγκατάλειψη- μετανάστευση).

 

                                                —————————————————————-

 

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σχετικά με τη δραστηριότητα της εξόρυξης βωξίτη στην περιοχή του Δ. Δελφών και της Φωκίδας υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στην Μελέτη που στηρίζεται σε λανθασμένα στοιχεία.

Η εξάρτηση της οικονομίας του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας από την μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ μικρή. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρει η δραστηριότητα της μεταλλείας στο σύνολό της (εξόρυξη-) αφορούσε μεγάλο μέρος της ζήτησης εργασίας πριν 30 και πλέον χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια αφορά το πολύ το 2% με έντονες τάσεις μείωσης για το μέλλον, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι και δεν  μπορεί να είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα η κύρια δραστηριότητα του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 1. Να αρθεί ο υπάρχων μεταλλευτικός κώδικας ο οποίος συντάχθηκε δεκαετίες πριν, σε άλλη κοινωνική πραγματικότητα και υπο την  ισχύ άλλων νομοθεσιών.
 2. Να μην είναι η μεταλλεία κυρίαρχη δραστηριότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης.

Οφείλει να είναι ισότιμη με τις άλλες.

 1. Να γίνει χωροθέτηση της μεταλλείας εκεί όπου δε θα καταστρέφουν :

α. δάση και δασικές εκτάσεις,

β. τη γεωργία και ειδικότερα τον ελαιώνα της Άμφισσας που αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου και προστατεύεται από την UNESCO και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο δάσος ελιάς στη Μεσόγειο.

γ. την κτηνοτροφία

δ. τον τουρισμό

ε. την αισθητική του Τοπίου και δεν θα προκαλούν οπτική όχληση.

Αναφορά (1. «3.8 Προσδιορισµός και Ειδική ∆ιαχείριση Τοπίων. Προτείνονται οι παρακάτω «Ζώνες Τοπίου» για τις οποίες δίδονται γενικές κατευθύνσεις προστασίας: Α. ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΞΙΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ: Ως διεθνούς αξίας χαρακτηρίζονται οι παρακάτω ζώνες τοπίου: ….. 2. Πεδιάδα Άμφισσας – ∆ελφών – Κόλπος Ιτέας»……. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ: Ως περιφερειακής και εθνικής αξίας χαρακτηρίζονται οι παρακάτω ζώνες τοπίου:……… 8. Κόλπος Γαλαξιδίου – Ακτές Φωκίδας»)

 1. Όχι επιφανειακές εξορύξεις, αλλά υπόγειες εξορύξεις μόνο έπειτα από ολοκληρωμένες μελέτες υπεδάφους, υπογείων υδάτων και σεισμικότητας της περιοχής.
 2. Αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων ορυχείων
 3. Έλεγχος των υπαρχουσών εξορύξεων για την τήρηση των ΜΠΕ και αν αυτές πραγματοποιούνται στις περιοχές των αδειοδοτήσεων και δεν έχουν επεκταθεί παραπέρα.
 4. Να αρθεί η άδεια από το Κοκκινάρι γιατί είναι προστατευόμενη περιοχή και εκκρεμεί προσφυγή των κατοίκων και του Δ. Δελφών στο ΣτΕ.
 5. Να αρθεί η άδεια των γεωτρήσεων σε 47.000 στρέμματα, δηλαδή στα τρία τέταρτα της Γκιώνας
 6. Οι όποιες γεωτρήσεις να πραγματοποιούνται, όταν είναι απαραίτητο, από κρατικό φορέα γιατί γνωρίζουμε ότι εκτός από βωξίτη υπάρχουν και άλλα πολύτιμα ορυκτά, γεγονός σημαντικό για την οικονομία της χώρας, μιας και όλα αυτά αποτελούν Εθνικό πλούτο.
 7. Να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης των επιπτώσεων των εγκαταστάσεων απόθεσης, εμπλουτισμού και φόρτωσης βωξίτη στη θέση Λαρνάκι Ιτέας τόσο στον αέρα (κόκκινη σκόνη) οσο και στο θαλάσσιο οικοσύστημα (ίζημα), στο έδαφος και στην ηχορύπανση.
 8. Να εκπονηθεί μελέτη από Πανεπιστημιακούς φορείς αποτίμησης των επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων για τη σχέση του βωξίτη και του σιδηροπυριτίου με την εμφάνιση σπάνιων νοσημάτων, νευρολογικών παθήσεων, πολλών αυτοάνοσων και καρκίνου, που εμφανίζονται σε δυσανάλογο με τον πληθυσμό ποσοστό, γεγονός που ανησυχεί τους γιατρούς και τους κατοίκους.
 9. Να απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και απόθεσης του βωξίτη από το Λαρνάκι. Να γίνεται η φόρτωση με κλειστούς ταινιόδρομους όπως αναφέρεται στις ΜΠΕ (2000 & 2010) της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί και δεν τηρούνται. Άλλωστε τόσο στη Μελέτη, τη ΜΠΕ, το Τοπίο κλπ του Β1 Σταδίου του Χωροταξικού της Περιφέρειας αναφέρεται κατ επανάληψη η αρνητική εικόνα της εγκατάστασης αυτής στην Ιτέα, που είναι τουριστική πόλη.
 10. Προστασία των περιοχών NATURA και των εν γένει προστατευόμενων περιοχών στο Λαρνάκι (NATURA, Β’ Ζώνη Δελφικού Τοπίου, Μνημείο UNESCO) και σε όλη την έκταση του Δ. Δελφών και του Ν. Φωκίδας.
 11. Πρόβλεψη ειδικής υπηρεσιακής δομής σε επίπεδο περιφέρειας που θα διαχειριστεί και θα επιβλέψει την εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδίου αποκατάστασης των μεταλλευτικών/λατομικών χώρων καθώς και την συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές μελέτες.

 

Η μονοκαλλιέργεια της μεταλλείας αποδείχθηκε εσφαλμένο παραγωγικό μοντέλο,  που όχι μόνο  δεν απέδωσε οικονομικά αλλά:

 • απέτρεψε την ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης παραγωγικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός σε μια περιοχή Διεθνώς αναγνωρισμένη λόγω των Δελφών
 • υποβάθμισε την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
 • και επιβάρυνε και επιβαρύνει προσθετικά το φυσικό περιβάλλον

Γ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δεδομένου ότι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι κλειστή και ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή που δέχεται ήδη πολύ μεγάλες πιέσεις, η επιβάρυνση από τις ιχθυοκαλλιέργειες αποτελεί έναν ακόμη σοβαρό λόγο για τη μη ανάπτυξη περεταίρω μονάδων. Οι ήδη υπάρχουσες δεν έχουν αλλάξει θέση από την εγκατάστασή τους ως σήμερα, παρά τη νομοθεσία. Η υποχρεωτική μετεγκατάσταση τους σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται λόγω των αποβλήτων και της επιβάρυνσης της περιοχής που προκαλούν. Επομένως υπάρχει ασυμβίβαστο με το σχεδιασμό νέων μονάδων και την επέκταση των υπαρχόντων. Ο νόμος καταπατείται ήδη και από το γεγονός ότι η απόσταση των υπαρχόντων μονάδων είναι μικρότερη των 1500μέτρων από τους γειτονικούς οικισμούς (πχ. Στη θέση Ποταμοί Δεσφίνας).

Αναφορές:

« Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτες ζώνες (σελ. 82-83)»

«Σε περιοχές NATURA & ΠΑΖ απαγορεύεται η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, η απόρριψη αποβλήτων, κλπ» ΚΑΖ: Ν. 3937/2011

 • ΔΕΝ αναφέρονται τα οργανικά και τοξικά φορτία που προέρχονται από τις ιχθυοκαλλιέργειες.

«Η Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θεσπίστηκε με το Ν.3983/11, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ, ορίζουν ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία και η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, να προλαμβάνεται η επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, να αποκαθίστανται τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις.

Προϋπόθεση αποτελούν η πρόληψη και η μείωση των εναποθέσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βασικός στόχος της πολιτικής, είναι η αποφυγή πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και ιδιαιτέρως στις προστατευόμενες ακτές (παράλια Φωκίδας- Κορινθιακός, Μαλιακός κόλπος)»

 

«Προτείνεται στο παρόν Χωροταξικό Σχέδιο η Προστασία «κλειστών» θαλάσσιων διαμερισμάτων του: ♦ Κορινθιακού κόλπου…»

«Στις προστατευόμενες περιοχές όπως ΕΖΔ (παράλια Φωκίδας) Επιβάλλεται η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και ελέγχων οργανικού φορτίου και λοιπών ρύπων στην περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Μαλιακό Κόλπο και την παραλία Φωκίδας, καθώς πρόκειται για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης προστατευόμενων οικοσυστημάτων (ΕΖΔ Natura).σελ. 88»

Επισημάνσεις:

 • Το Ειδικό Χωροταξικό για τις Υδατοκαλλιέργειες ΔΕΝ προβλέπει τέτοιες επεκτάσεις για την περιοχή.
 • Σύμφωνα με τους Χάρτες βάση του ΣΧΟΟΑΠ Δεσφίνας, οι Ποταμοί και ο Βάλτος είναι Β κατοικία και υπάρχουν ήδη σ’ αυτούς τους οικισμούς 100 κατοικίες.

Όσον αφορά το σχεδιασμό για επέκταση των υδατοκαλλιεργειών στο Γαλαξίδι και τα Τροιζόνια αναφέρουμε τα εξής:

 • Το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού αναφέρει: Άρθρο 8, 2. Επίλυση συγκρούσεων με άλλες χρήσεις, όπως ……Δ. Τουρισμός – Υδατοκαλλιέργειες:

Η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά γενικά δεν ενθαρρύνεται» ΦΕΚ 3155 Β /12-12-2013

 • Το ΥΠΠΟΤ έχει κηρύξει το Γαλαξίδι ως ιστορικό και διατηρητέο οικισμό και επίσης αναφέρετε και ως Παραδοσιακός οικισμός και τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
 • Τα Τρoιζόνια είναι περιοχή ΤΙΦΚ (Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους)επίσης οικισμός και όχι ακατοίκητα, όπως λαθεμένα αναφέρεται. Συνεπώς ΔΕΝ μπορούν να επεκταθούν σ’ αυτά υδατοκαλλιέργειες.

ΠΡΟΤΑΣΗ

 • Να μην χωροθετηθούν νέες ιχθυοκαλλιέργειες και να μην επεκταθούν οι υφιστάμενες.
 • Να μετακινηθούν οι υφιστάμενες μέσα στην ίδια ΠΑΥ ώστε να αποκατασταθεί το θαλάσσιο οικοσύστημα από την επιβάρυνση που έχει υποστεί έως σήμερα από τη μη μετακίνησή τους.

 

 

—————————————————————–

 

 

Δ.   ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αναφορές:

 • Σε εθνικό επίπεδο είμαστε πρώτοι σε ΑΠΕ σύμφωνα με τους μελετητές.
 • Υπάρχουν ήδη στην παράκτια ζώνη Γαλαξιδίου – Ναυπάκτου και προωθείται η περαιτέρω διείσδυση τους στη Γκιώνα.
 • Προβλέπεται η διατήρηση, ανάπτυξη και επέκταση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων (σελ 154,157)
 • Σε περιοχές NATURA & ΠΑΖ απαγορεύεται η ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, απόρριψη αποβλήτων, κλπ
 • Απαγορευτική η εγκατάστασή τους σε περιοχές κατολισθήσεων και με σεισμικότητα Βαρδούσια-Λιδορίκι-Γραβιά-Τολοφώνα-ΜακρΑ’Νικόλα-Αλκυονίδες.

«Όπως φαίνεται και στον Χάρτη οι περισσότερες κατολισθήσεις εκδηλώνονται μεταξύ άλλων και στο Βορειο-δυτικό τμήμα της Π.Ε. Φωκίδας (Δ.Ε. Βαρδουσίων, Λιδορικίου, Γραβιάς Τολοφώνα), να αποφεύγονται μεγάλα τεχνικά έργα στις κατολισθαίνουσες περιοχές και η εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων σε περιοχές κατολισθαίνουσες και ιδίως της Ευρυτανίας λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των συνοδών οδικών έργων. Σελ.89»

Στην Περιφέρεια αναφέρονται αρκετές ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες στο παρελθόν έδωσαν σεισμούς μεγάλου μεγέθους και προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές. Από τις πιο σημαντικές σεισμογενείς περιοχές είναι η περιοχή της Αταλάντης, η  προσχωσιγενής λεκάνη του Σπερχειού με τη γνωστή ρηξιγενή ζώνη του Μαλιακού, η περιοχή των Αλκυονίδων στον Κορινθιακό, το ρήγμα των Πλαταιών κλπ.  Τα ρήγματα αυτά είναι σεισμικά ενεργά και αποτελούν ζώνες υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Η Περιφέρεια στο σύνολό της εμφανίζει μεσαίο βαθμό σεισμικής επικινδυνότητας»

Επισημάνσεις:

 • Η αναφορά ότι προσφέρουν θέσεις εργασίας είναι λαθεμένη αφού μετά τη φάση κατασκευής οι θέσεις εργασίας στις μονάδες ΑΠΕ είναι ανύπαρκτες.  Στην πραγματικότητα η διευκόλυνση της αρπαχτής, που ενδύθηκε το μανδύα της «πράσινης ενέργειας» και της «απελευθέρωσης της αγοράς», έχει προσλάβει διαστάσεις εφιάλτη αφού για κάθε βουνοκορφή, για κάθε πλαγιά υπάρχουν εκατοντάδες εγκαταστάσεις και πολλαπλάσιες αιτήσεις για παραγωγή ενέργειας. Ο χωροταξικός σχεδιασμός ήταν απλούστατος: ιδιωτικές «ΑΠΕ» παντού, με προτεραιότητα τις δημόσιες δασικές εκτάσεις. Οι θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες μετά το στάδιο της κατασκευής, η τεχνολογία είναι εισαγόμενη (κυρίως από Γερμανία και Κίνα).
 • Αλλά και το όφελος από τη λεγόμενη «Πράσινη Ενέργεια» παραδίδεται χωρίς προγραμματισμό στους αιτούντες και στη συνέχεια όλοι μαζί πωλούν στη δημόσια επιχείρηση, που υποχρεώνεται με πολιτικές αποφάσεις να αγοράσει πανάκριβα μια υποθετική παραγωγή ενέργειας.
 • Για τη δήθεν επίτευξη του «δημόσιου-εθνικού στόχου ύψιστης σημασίας που συνιστούν …οι ΑΠΕ» καταστρατηγήθηκαν τα κοινοτικά και εθνικά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας μέσω του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και επετράπη η μαζική και άνευ ορίων αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας σε ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές

ΠΡΟΤΑΣΗ

Καμία περαιτέρω επέκταση όπως προβλεπόταν και από το Α2 Στάδιο από τους ίδιους μελετητές…….

 

                                                ———————————————————-

 

Ε. ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο παραδοσιακός ελαιώνας της Άμφισσας δεν αναφέρεται στα προστατευόμενα τοπία!!!

Ο ελαιώνας της Άμφισσας αποτελεί μέρος του Δελφικού Τοπίου, είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός, προστατεύεται από ειδικές διατάξεις  και η καλλιέργειά του γίνεται με μέσα που δεν αλλοιώνουν την παραδοσιακή του φυσιογνωμία.

Θεωρείται ο αρχαιότερος  ελαιώνας της Ελλάδας και ο αρχαιότερος οργανωμένος. Τοποθετείται στην εποχή του Παυσανία. Τα πρώτα ελαιόδεντρά του φυτεύτηκαν από τους Πελασγούς και η καλλιέργειά τους συνεχίστηκε από τους Αιολείς. Επί ενετοκρατίας (1240) η καλλιέργειά του εντατικοποιήθηκε. Το 1824 δόθηκε ως ενέχυρο στην Αγγλία για το δάνειο που λάβαμε.

Είναι ο μεγαλύτερος ενιαίος στη χώρα μας. Από τους Δελφούς μέχρι την Κίρρα και από τον Ελαιώνα μέχρι την Ερατεινή περίπου 1.200.000 ρίζες ελιάς δίνουν ένα από τα ομορφότερα δείγματα της ελληνικής φύσης. Έχει χαρακτηριστεί από τον καθηγητή του Τομέα Οικολογίας του ΑΠΘ κο Ν. Μάργαρη ως το μεγαλύτερο μεσογειακό δάσος ελιάς.

Εντάσσεται στη Σύμβαση για την Προστασία του Τοπίου ως μέρος του Δελφικού Τοπίου και μνημείο της UNESCO.

Αποτελεί ταυτόχρονα μέρος ενός δεύτερου μνημείου της UNESCO του «δρόμου της ελιάς» που είναι το δεύτερο αναγνωρισμένο παγκόσμιο μονοπάτι μετά το «δρόμο του μεταξιού»

Έχει αυτοτελή πολιτιστική οντότητα ως ζωντανό ανθρώπινο έργο-καλλιέργεια.

Σήμερα συμβάλει σημαντικά στην οικονομία του Δ. Δελφών, προσφέροντας θέσεις εργασίας περισσότερες και από αυτές του κλάδου της εξόρυξης βωξίτη, παρότι η αξιοποίηση των προϊόντων του γίνεται ανταγωνιζόμενη τα χαμηλότερης ποιοτικά και σε τιμές προϊόντα ελιάς της Μεσογείου (Μαρόκο, Τυνησία, Τουρκία).

Ο συνδυασμός των προϊόντων του ελαιώνα με το χαρακτηρισμό του ως «Παραδοσιακός» και όντας ταυτόχρονα μέρος του Δελφικού Τοπίου-μνημείου της UNESCO, στα πλαίσια του μοντέλου ανάπτυξης Αγροτική παραγωγή –ποιοτικός τουρισμός,  μπορεί να πολλαπλασιάσει τις θέσεις εργασίας και την οικονομική του απόδοση, καθιστώντας αυτόν κορυφαίο παραγωγικό κλάδο παράλληλα με τον τουρισμό.

Η παραγωγικότητα του ελαιώνα αναδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε ενέχυρο για το δανεισμό του  Ελληνικού κράτους το 1824.

Ενδεικτικά,  η χαμηλότερή του απόδοση με τιμή ελιάς, -όχι ως υψηλής αλλά μόνο ως εγγυημένης ποιότητας-, ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ ετησίως (1.000.000 ελαιόδεντρα Χ 25κιλά/δένδρο Χ 4ευρώ /κιλό= 100.000.000 ευρώ τελική χονδρική τιμή εξαγωγής του προϊόντος)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Να αποκατασταθούν τα καμένα ελαιόδεντρα για να αποκτήσει και πάλι την αρμονική του δομή ο ελαιώνας.
 • Η ολοκληρωθεί και να γίνεται δωρεάν η άρδευση του ελαιώνα, ως ανταποδοτικό όφελος από την εκμετάλλευση των νερών του Μόρνου.
 • Να υιοθετηθούν και εφαρμοστούν μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης του ελαιώνα, που θα επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες των ελαιοδέντρων να έχουν πολλαπλό όφελος τόσο από την περιποίηση και ορθή καλλιέργεια της ελιάς, όσο και από τη νόμιμη και περιορισμένη ήπια αγρο-κτηνοτροφική δραστηριότητα, πάντα με σεβασμό του περιβάλλοντος χώρου και των όρων της αισθητικής και των προϋποθέσεων του Δελφικού Τοπίου.
 • Να υιοθετηθεί και πάλι η ορθή και ελεγχόμενη κατά το παρελθόν διάθεση των λαχιδιών για βόσκηση, ώστε να κουρεύεται το χορτάρι κάτω από τα ελαιόδεντρα και να αποφεύγεται έτσι η παραμονή της ξηρής φυτικής βιομάζας στον ελαιώνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος. Το όφελος θα είναι διπλό: προστασία του ελαιώνα από τις πυρκαγιές και επαναφορά της πρακτικής της μετακίνησης των κοπαδιών, που άφηνε τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν με τρόπο φυσικό από τη βόσκηση.   
 • Να επιλεγεί κάποια από τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων.(βλέπε μελέτη διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων σε αργιλούχα εδάφη, αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων ελαιουργείων, κ.ά.)
 • Να δημιουργηθεί Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νέων αγροτών για τη διαχείριση και καλλιέργεια του παραδοσιακού ελαιώνα. Να υπάρχει διασύνδεση με Πανεπιστημιακό φορέα (πχ. Γεωπονικού, κλπ)
 • Να σχεδιαστεί και να προωθηθεί η τυποποίηση των προϊόντων του ελαιώνα.
 • Ανάδειξη της αρχαιολογικής υπόστασης του ελαιώνα (θολωτός τάφος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, αρχαίος ιππόδρομος, κλπ)
 • Δημιουργία Μουσείου Ελιάς, για την ανάδειξη των μέσων, των χώρων και των χρήσεων της ελαιοκομίας και των προϊόντων του ελαιώνα, πρωτογενών και αυτών που προκύπτουν από τη μεταποίηση τους, με σκοπό τη διαφήμιση και την προώθησή τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

 

———————————————–

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ Β1.1 γ3. Β.1 σελ. 133-159

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

⃰Προτείνεται από τη μελέτη η διατήρηση δραστηριοτήτων όπως η εξόρυξη!!, οι υδατοκαλλιέργειες και σημειακά η τουριστική. Η τελευταία μπορεί να αναπτυχθεί στους ορεινούς όγκους γιατί ο παράκτιος  χώρος  έχει μικρό βάθος είναι!!!!

⃰Η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται να δημιουργεί πίεση και προτείνεται να μετατοπιστεί στην ενδοχώρα! για να αφήσει το «πεδίο» ελεύθερο για παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα!!!

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Εκτός του ότι επιβεβαιώνεται από κάθε σχετική επιστημονική μελέτη η αναμφισβήτητη πραγματικότητα, που έχει αναδείξει η ίδια η διεθνής αγορά στον τουρισμό, το κύριο στοιχείο του Τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας είναι η θάλασσα.
 • Εκτός από τις στατιστικές και τις επιστημονικές διαπιστώσεις, βασικό στοιχείο της εγχώριας τουριστικής ανάπτυξης δε μπορεί να είναι ο εγχώριος τουρισμός αλλά ο διεθνής. Δηλαδή αναφερόμενοι σε τουρισμό ως σοβαρή παραγωγική δραστηριότητα, αυτή ταυτίζεται με το στοιχείο της θάλασσας και της ακτογραμμής.
 • Στο Ν. Φωκίδας τις δεκαετίες ‘60-‘70 στη λειτουργία του μοντέλου «Λιμάνι-Χώρα», που αναπτύχθηκε στο δίπολο Ιτέα- Δελφοί, η ανάπτυξη ήταν εκρηκτική και συνεχώς και για πάνω από δυο δεκαετίες σταθερά αυξανόμενη. Από τη δεκαετία του ’80 και κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 η εμμονική και διαχρονική τουριστική προβολή της Φωκίδας ως ορεινής περιοχής και η απόσπαση του στοιχείου των Δελφών από τη θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαμένοντος τουρισμού στα μηδενικά σημερινά επίπεδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 • Ο Δελφικός τουριστικός προορισμός αφορά σαφώς παραλιακή περιοχή της Ελλάδας, νησιωτικού χαρακτήρα με δαντελωτή ακτογραμμή έξι χιλιομέτρων προσβάσιμων παραλιών μόνο στον Κρισσαίο κόλπο, με οργανωμένο τουριστικό λιμάνι στην Ιτέα και ισχυρό Ναυτικό Μουσείο στον παραδοσιακό οικισμό του Γαλαξιδίου

ΝΕΣΨΟ  μνημεικοετευΥΣΜΙΑΚΟ ΚΑΙ… Η έκθεση του KOMOS για τον χαρακτηρισμό του Δελφικού Τοπίου ως μνημείου UNESCO αναφέρει ξεκάθαρα ότι το στοιχείο της θάλασσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ιερό των Δελφών και το ευρύτερο φυσικό τοπίο.

 • Ο συνδυασμός των Δελφών με τη θάλασσα (με αναφορά στο ποιοτικό στοιχείο την απόσταση Ιτέας – Δελφών, 17km ) τον καθιστά μοναδικό παραθαλάσσιο Τουριστικό Προορισμό που δεν έχει αναδειχθεί, ως τέτοιος, έως σήμερα.

Η αναφορά στη σελ. 133.159 είναι παντελώς άκυρη και αντίθετη στις πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής και συνεισφοράς της στην Εθνική Οικονομία και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Το σκεπτικό αυτό πρέπει να διαγραφεί από τη Μελέτη, όπως και να αναμορφωθούν ανάλογα όλα τα συμπεράσματα και προτάσεις που αφορούν αυτό.

 • Είναι περιττό να ακολουθήσουμε την προοπτική αγνόησης του θαλάσσιου στοιχείου από τον Δελφικό Τουριστικό Προορισμό, γιατί τότε αυτό να διατεθεί για την εκ του μηδενός ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών και εξυπηρέτηση της μεταλλείας, που πρόκειται για Δραστηριότητες αποδεδειγμένα περιορισμένων δυνατοτήτων παραγωγής πλούτου και θέσεων εργασίας, σε σχέση με την πρότασή μας.

Στο ‘’Χωρικές Κατευθύνσεις’’ για Μεταβατική Ζώνη αναφέρονται : Φωκιακές ακτές Κορινθιακού…..κόκκινα…

Είναι εντελώς λανθασμένη και ανακριβής  η αναφορά περί  ύπαρξης  παράκτιας εξόρυξης βωξίτη και περί κυρίαρχου χώρου ανάπτυξης ΑΠΕ τα μεγαλύτερα υψόμετρα. Σε συνδυασμό με την πρόταση διατήρησης των δραστηριοτήτων αυτών ως υπαρχουσών δραστηριοτήτων , αποτελεί καταστροφική προοπτική για την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής.

 • Να γίνει η ορθή αναφορά σχετικά με την σημερινή κατάσταση των Φωκιακών ακτών, όπως : Στις Φωκιακές ακτές και σε βάθος χιλιομέτρων από αυτές δεν υφίσταται, καμία δραστηριότητα εξόρυξης βωξίτη ή σχετική με την εξόρυξη βωξίτη, εκτός από τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και φόρτωσης στην Ιτέα (Λαρνάκι-Καμιώτισσα).

Οι εγκαταστάσεις της Ιτέας τελούν υπό καθεστώς νομικής αμφισβήτησης,  λογω προσφυγών στο ΣτΕ κατά της πρόσφατης ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί εντός του Δελφικού Τοπίου σε χρόνο μετά την κήρυξή του Τοπίου ως προστατευόμενης περιοχής- εκκρεμές νομικό ζήτημα επίσης-  και καταλαμβάνουν παραλιακό μέτωπο 3ων χιλιομέτρων και εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού στο ίδιο μήκος, ορατό από την Ιτέα και από  την από θαλάσσης πρόσβαση στο λιμάνι της Ιτέας-Δελφών. Είναι επίσης ορατές κατά μήκος 8χιλιομέτρων οδικής μετακίνησης από το Γαλαξίδι προς τους Δελφούς και υποβαθμίζουν συνολικά (αναπτυξιακά, οικονομικά, αισθητικά, περιβαλλοντικά) την ευρύτερη περιοχή των Δελφών και του Κρισσαίου κόλπου.

Το γεγονός έχει καταγραφεί έντονα και σε πλήθος διεθνών τουριστικών οδηγών, με τις ανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στην τουριστικότητα της περιοχής.

 • Ανεξάρτητα από τη νομική έκβαση των προσφυγών σχετικά με τη μορφή και την έκταση των εγκαταστάσεων αυτών, το οπτικό και περιβαλλοντικό στίγμα της δραστηριότητας αυτής πρέπει να εκμηδενιστεί.

Οι οικονομικές απώλειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο από την απαξίωση του Δελφικού Τουρισμού, εξαιτίας της παρουσίας τους, είναι πολλαπλάσιο από το συνολικό όφελος από τη βωξιτική δραστηριότητα.

 • Δεν υπάρχει κανένας τεχνοοικονομικός λόγος ύπαρξης των εγκαταστάσεων αυτών σ’ αυτή τη θέση, πλην της δυνατότητας φόρτωσης βωξίτη σε πλοία, η οποία όμως εξυπηρετείται και από δυο άλλα λιμάνια της Στερεάς Ελλάδας (Άσπρα Σπίτια, Στυλίδα, τα οποία έχουν μέση απόσταση από τις περιοχές εξόρυξης ίδιας τάξης μεγέθους με την απόσταση από το λιμάνι των Δελφών. Όμως τα λιμάνια αυτά βρίσκονται σε θέσεις που δε δημιουργούν καμία (τουλάχιστον) οικονομική επίπτωση λόγω  απαξίωσης  ανταγωνιστικής δραστηριότητας, όπως ο Τουρισμός.

                                                ———————————————————-

 

 

Ζ. ΔΙΚΤΥΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Όσον αφορά τις οδικές υποδομές σε σχέση με την προστασία του παράκτιου μετώπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η από δεκαετίες εκκρεμούσα προοπτική διάνοιξης του παραλιακού δρόμου Ιτέας-Λουτρακίου.

Σχετικά με την υποζώνη 50-100μ. εκτός σχεδίου,

 • Να προστεθεί η τουριστική κατοικία μιας κι αυτό συνάδει με το στοιχείο του ποιοτικού τουρισμού (προσέλκυση προσώπων υψηλής καταναλωτικής δυνατότητας) και η ζώνη αυτή αφορά τουριστική κατοικία υψηλής ζήτησης για το ανάλογο καταναλωτικό κοινό.

Β.1.1.γ4.α.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επισημάνσεις:

⃰ ”Στον γραμμικό δομημένο χώρο, που προτείνεται να είναι ο κύριος κορμός ανάπτυξης, κατά το δυνατόν δεν θα περιλαμβάνεται απ αρχής η ισχύς των αναγραφομένων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και των αιολικών πάρκων.”(σελ. 141 Τεύχους ΠΡΟΤΑΣΗΣ)

⃰η τουριστική δραστηριότητα παρουσιάζεται να δημιουργεί πίεση και προτείνεται να μετατοπιστεί στην ενδοχώρα! για να αφήσει το «πεδίο» ελεύθερο για παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα!!!

 • Θεωρούμε ότι η Φωκίδα είναι κορεσμένη, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει γενικότερη αμφισβήτηση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου αναφέροντας συγκεκριμένα τα εξής: «Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις ΑΠΕ διαμορφώνει μόνο ένα πολύ γενικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να περιέχει επιχειρησιακές και ειδικές στρατηγικές κατευθύνσεις, που να λαμβάνουν υπόψη τις οικολογικές απαιτήσεις του δικτύου Natura 2000 σε εθνικό επίπεδο» και ακόμα «το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, λόγω του εθνικού του χαρακτήρα, δεν λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο (π.χ. περιοχές Natura 2000 και τους στόχους διατήρησής τους)», ενώ η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να συμμορφωθούν με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (προστασία οικοτόπων, χλωρίδας και άγριας πανίδας) και να προβληματιστούν από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις της WWF και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κατά της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε ευαίσθητες περιοχές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ (αιολικά πάρκα) έχουν αρνητική επίπτωση στη βιοποικιλότητα, την αειφόρο ανάπτυξη και κοστίζουν στους καταναλωτές,  που πληρώνουν γι’ αυτές μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ χωρίς να εξυπηρετούνται οι ίδιοι ενεργειακά.

Οι ΑΠΕ (αιολικά πάρκα) δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας, παρά μόνο μέχρι την εγκατάσταση τους και επομένως δε συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Για την εγκατάσταση τους αποψιλώνονται περιοχές, καταστρέφονται βιότοποι και απειλείται η βιοποικιλότητα, αλλοιώνεται η γεωμορφολογία των περιοχών με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της διάβρωσης και την απώλεια της γονιμότητας των εδαφών, επηρεάζεται ο υδρολογικός κύκλος (επιφανειακά, υπόγεια νερά, κλπ) και το μικροκλίμα των περιοχών. Επιφέρουν ζημία στον Τουρισμό υποβαθμίζοντας το τοπίο.

 • Να μη συνεχιστούν, επεκταθούν, ενισχυθούν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ βόρεια και εκτός της παράκτιας ζώνης Ναυπάκτου-Γαλαξιδίου(όπως αναφέρονται στις σελ. 199-200 της ΠΡΟΤΑΣΗΣ, )γιατί η αποψίλωση των βουνών θα επηρεάσει τον υδρολογικό κύκλο με συνέπειες την αλλαγή του κλίματος της περιοχής και ότι αυτό συνεπάγεται αφενός και αφετέρου γιατί η περιοχές αυτές είναι ορατές από τους Δελφούς (αισθητική όχληση όπως αναφέρεται στο ΤΟΠΙΟ σελ. )
 • Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα σε περιοχές Natura 2000 και περιοχές ΖΕΠ.
 • Να μη γίνει εγκατάσταση ΑΠΕ στις περιοχές των ορεινών όγκων κατά μήκος των οδικών δικτύων για δυο λόγους : 1. Θα αποψιλωθούν μεγάλες δασικές εκτάσεις και 2. Είναι περιοχές με υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων.
 • Να αφαιρεθεί από τον σχεδιασμό η εγκατάσταση μεγάλης έκτασης πάρκου ΑΠΕ στην περιοχή του ακρωτηρίου Μακρανικόλα.
 • Να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γόνιμες γεωργικές εκτάσεις και αποδοτικά-ενεργά βοσκοτόπια, γιατί μας στερούν από τις περιοχές όπου παράγεται η τροφή.
 • Προτείνεται η εγκατάσταση ΑΠΕ Φ/Β πάνελ στις ταράτσες και σκεπές δημοσίων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων, κλπ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Χρησιμοποίηση ανεμογεννητριών (οικιακής χρήσης) για την ενεργειακή αυτονομία νοικοκυριών και δημόσιων κτηρίων.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Τα όσα αναφέρονται στις σελ. 199-200 του τεύχους ΠΡΟΤΑΣΗ, με τίτλο «Χ.Ε. Ευρύτερης Περιοχής Φωκίδας» που εντάσσεται στην ενότητα Β.1.1.δ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΠΧΣΑΑ, Β.1.1.Δ.1 Χωρικές ενότητες

Είναι σε πολλά σημεία σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις και το σχεδιασμό που προτείνεται και περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες με ενδεικτικές επισημάνσεις στις σελ.  117-120, 122-126, 128-130, 132, 135, 137, 149, 154, 156, 158, 162-165, 170, 174-179, 181, 185-190, 215-218.

—————————————————-

Η. ΛΙΜΑΝΙΑ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1.Ειδικά πλοία  /Μαρίνα (Εθνικού επιπέδου/υπάρχουν

 1. (Τα πολύ μεγάλα δεν έρχονται)- Διεθνές προτεινόμενο
 2. Λιμανάκι Αλιευτικά
 3. Βιομηχανικό- Λαρνάκι

Διεθνείς μεταφορές S&B Βωξίτες Παρνασσού

Εθνικό και υπάρχον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Προτείνεται από τη μελέτη η Ιτέα ως ενδιάμεσος προορισμός για προγράμματα κρουαζιέρας (146-149)

⃰Αντιφατικό το γεγονός ότι, το Γαλαξίδι και τα Τροιζόνια προτείνονται για Τουριστικά Αγκυροβόλια και συγχρόνως γύρω τους χωροθετούν Υδατοκαλλιέργειες.

⃰Όταν παραχωρείται ο «Λιμένας Ιτέας» στους Ευρωπαϊκούς Βωξίτες, ποιο απ’ όλα τα λιμάνια εννοεί η μελέτη πως παραχωρείται;

⃰σελ. 71 ΠΡΟΤΑΣΗ, αναφέρει ένα Λιμάνι με πολλές χρήσεις: τουρισμού, κρουαζιέρας, αλιευτικό και εμπορευματικό).  Αυτό που έχει ορίσει ως Βιομηχανικό στη ΜΠΕ της ίδιας μελέτης, ποιο είναι ; Ή μήπως είναι το ίδιο;

⃰Επίσης στην παραχώρηση Αιγιαλού και Παραλίας παραχωρείται και Λιμάνι;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ο λιμένας Ιτέας να χαρακτηριστεί ως Τουριστικός & Κρουαζιέρας γιατί είναι το Λιμάνι των Δελφών και έτσι να λειτουργήσει ως αυτόνομος τουριστικός προορισμός για τη γνωριμία και την επαφή με την ευρύτερη περιοχή των Δελφών (Ιτέα- Κίρρα- Άμφισσα-Δεσφίνα-Σερνικάκι-Αγ. Ευθυμία κλπ)και τους Δελφούς.
 • Η Μαρίνα Ιτέας να τεθεί υπό τη Διαχείριση της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας και να ενταχθεί σε χρηματοδότηση για να φτιαχτούν χώροι αναψυχής και εξυπηρέτησης των σκαφών –δημιουργία θέσεων εργασίας…….
 • Να μην χωροθετηθούν βιομηχανικά λιμάνια στο παραλιακό μέτωπο της Ιτέας, διότι ανήκει αυτό στη Β Ζώνη του Δελφικού Τοπίου, στο Μνημείο της UNESCO και η περιοχή Λαρνάκι εντάσσεται επιπλέον στη NATURA 2000, ως τμήμα της παραλιακής ζώνης Ναυπάκτου-Ιτέας και ταυτόχρονα είναι ΖΕΠ.

                                                ———————————————————

 

Θ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ(σελ. 150)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Δημιουργία ελικοδρόμιου στους Δελφούς.
 • Ήδη δρομολογείται η συγκοινωνία με Υδροπλάνα Ιτέα-Γαλαξίδι. Πιστεύουμε ότι θα επιβαρύνουν και κυρίως με την όχληση τον ήδη επιβαρυμένο Κορινθιακό κόλπο από σωρεία ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν το οικοσύστημα και κυρίως τα κητώδη που ζουν σ’ αυτό, των οποίων η παρουσία στον κόλπο αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο.

 

—————————————————-

 

 

Ι. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΛΙΕΙΑ (σελ. 154)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

⃰»Δευτερεύουσες περιοχές για αλιεία αλλά πρωτεύουσες για Ιχθυοκαλλιέργειες

χωροθετούνται και στις ακτές στον Κορινθιακό Κόλπο»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Να προστατευτεί η επαγγελματική αλιεία
 • Να μην δημιουργηθούν νέες μονάδες Υδατοκαλλιεργειών

 

 

                 ———————————————————————————-

 

ΙΑ. Β.1.1.γ5.γ. Τριτογενής Τομέας και Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτομία

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

⃰« Οι παραγωγικές εξειδικεύσεις της Περιφέρειας στο γεωργικό χώρο, στη βιομηχανία

τροφίμων, στη χρήση των υδάτων, στην εξόρυξη, την μεταλλουργία και τα μέγιστα

περιβαλλοντικά θέματα, που συνδέονται με τα παραπάνω, καθώς και η πολιτιστική

έλξη και συμβολική αξία στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό του χώρου των Δελφών,

δίνουν τη δυνατότητα του σχεδιασμού από την περιφερειακή κοινωνία ενός

ανταγωνιστικού προς τα έξω «Δικτύου πανεπιστημιακών και ανώτερων τεχνολογικών

υποδομών και υποδομών έρευνας και τεχνολογίας», που θα αποτελεί δομή με Brand

Name διεθνή εμβέλεια και παράλληλα συνοχής της Περιφέρειας.»

Ακολούθως αναφέρεται η δημιουργία campus  και πολλά άλλα (σελ. 175).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η διασύνδεση των εκπαιδευτικών δομών της χώρας μας με την περιοχή της Φωκίδας θα πρέπει να γίνει με κριτήρια:

 • την ενίσχυση- προώθηση του αγρο-κτηνοτροφικού τομέα (νέες εφαρμοσμένες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για την καλλιέργεια-παραγωγή παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων), •τη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων (παραγωγή-μεταποίηση-προώθηση-προβολή ή στο εσωτερικό ή και διεθνώς) και
 • στην επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων των αγροκτηνοτροφικών μονάδων, όπως των ελαιουργείων και των εργοστασίων τυποποίησης των ελιών)
 • την προβολή του πολιτιστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής
 • την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών

 

Περισσότερα και ειδικότερα έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Το παρόν κείμενο είναι προϊόν Συλλογικής Εργασίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΣ  ΣΤΟ  ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s